Home / Kurse dhe Trajnime / Seminar : Vizato të ardhmen tënde! Të gjitha shpenzimet të paguara

Seminar : Vizato të ardhmen tënde! Të gjitha shpenzimet të paguara

 

Data: 4-10 Maj 2017

Vendi: Odemis, Turkey

Pranohen 30 pjesëmarrës të cilët vijnë nga: Shqipëria, Greqia, Hungaria, Italia, Turqia dhe Ukrahina.

 Afati i fundit për të aplikuar: 26 Mars 2017

Seminari Ndërkombëtar ka si qëllim të ndaj praktikat e mira në projektet rinore për zhvillimin e komunitetit lokal.

Përshkrimi

Seminari Ndërkombëtar “Vizato të ardhmen tënde” është planifikuar më qëllimin kryesor për të filluar një proces të virtytshëm për të zhvilluar aftësitë e organizatave Evropiane në fushën e menaxhimit të projekteve rinore.

Një rrjet i fuqishëm i i organizatave rinore dhe liderëve të rinj do të krijohet, të cilët do të bashkëpunojnë për një prespektivë afatgjatë, duke u bërë një burim edhe për organizatat e tjera në gjithë Evropën që duan të kenë rritje në këtë fushë.

Objektivat specifike:

• ndarjen e një kuptimi të përbashkët të pjesëmarrjes rinore, qytetari aktive Evropiane dhe udhëheqjen e projekteve rinore për zhvillimin e komunitetit, duke u fokusuar në një qasje gjinore dhe përdorimi i mediave të ndryshme.
• rritjen e njohurive të praktikave të mira për zhvillimin e suksesshëm të projekteve rinore rreth Evropës dhe për të nxitur aftësinë e organizatave rinore dhe grupeve joformale;
• krijimi i një rrjeti organizatash të cilat mund të bashkëpunojnë në një prespektivë afatgjatë mbi këtë temë duke u bërë një burim edhe për organizatat e tjera në gjithë Evropën.

Seminari Ndërkobëtar do të mbahet në Odemis (Turqi) nga data 4 deri në 10 Maj 2017 dhe do të ketë 30 pjesëmarrës nga shtete të ndryshme.

Ky projekt ka target grup punonjësit e rinj, trajnerët e rinj, menaxherët e projekteve dhe liderët të cilët kanë kompetenca të ndajnë informacione të detajuara rreth udhëheqjes së projekteve rinore në komunitetin e tyre, cili ka qënë roli i tij/saj në projekt.

Do të mundohet të ketë barazi gjinore për pjesëmarrësit duke u përzgjedhur një numër i njëjtë sa femra aq edhe meshkuj.

Kostot

Ky projekt është i financuar nga Erasmus + Programi Rinia në Veprim.

Të përzgjedhurit për këtë projekt, do të kenë 100% shpenzimet të paguara si, ushqimi, dhe akomodim. Shpenzimet e udhëtimit do të rimbursohen deri në 275 € për pjesëmarrës.

Ky seminar është Falas.

Aplikimi

Organizon: CEIPES –  Qendra Ndërkombëtare e Promovimit të Edukimit dhe Zhvillimit International Center for Promotion of Education and Development – NGO

Telefon: +39 091 7848 236

Për më shumë: PLOTËSONI FORMULARIN E APLIKIMIT

Për pyetje kontaktoni: Irene Capozzi  E-Mail: [email protected]