Home / Njoftime dhe Aktivitete / REGIONAL YOUTH COMPACT for EUROPE

REGIONAL YOUTH COMPACT for EUROPE

Regional Youth Compact for Europe është një projekt 3-vjeçar i cili ka si qëllim fuqizimin e Organizatave të Shoqërisë Civile, sidomos Organizatave Rinore në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, për të marrë pjesë në mënyrë efektive në hartimin e politikave dhe monitorimin e procesit të integrimit në bashkimin Europian.

Qendra për Zhvillimin e Demokracisë, Rrjeti Ballkanik për Demokracinë Lokale (ALDA dhe Agjensitë Lokale për Demokracinë nga rajone të ndryshme të Ballkanit Perëndimor), CRTA (Serbi), Qendra Youth Act (Shqipëri) dhe SODEM (Turqi) do të aktivizohen sëbashku për fuqizimin e kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile dhe të Organizatave Rinore përmes një dialogu të strukturuar me në qendër qeverisjen e mirë, zbatimin e ligjit, qeverisjen ekonomike, punësimin dhe politikat në reformën civile. Një set aktivitetesh gjithëpërfshirëse lidhur me rritjen e ndërgjegjësimit, ngritjen e kapaciteteve dhe bashkëpunimet rajonale kanë si qëllim fuqizimin dhe impaktin e Organizatave të Shoqërisë Civile në reformën e procesit drejt integrimit Europian.

Rrjeti Ballkanik per Demokracinë Lokale, duke vepruar si një platformë e konsoliduar konsultimi e bashkëveprimi, do të përfshijë Agjensitë për Demokracinë Lokale, Autoritetet Lokale Publike, Organizatat për Shoqërinë Civile dhe Grupet Rinore në Rajon për  integrimin në Bashkimin Evropian duke ndërlidhur politikat dialoguese përmes mekanizmave inovativë në politikat publike dhe procesit reformues.

Paketat kryesore të projektit të cilat do të zbatohen në nivel lokal dhe rajonal përfshijnë Ngritjen e Kapaciteteve, Monitorimin dhe Advokimin, Rrjetin Rajonal dhe Shkëmbimet, Fushatat publike dhe Programin e nënfinancimeve.

Ky projekt zbatohet nga:

Center for Democracy Foundation, The Association of Local Democracy Agencies (ALDA), ALDA Skopje, Local Democracy Agency Subotica, Local Democracy Agency Montenegro, Local Democracy Agency Mostar, Local Democracy Agency Prijedor, Local Democracy Agency of Kosovo, Local Democracy Agency for Central and Southern Serbia, Local Democracy Agency Zavidovici, Local Democracy Agency Albania, CRTA ,Youth Act Albania dhe SODEM Turkey.