Home / Njoftime dhe Aktivitete / Qendra Youth Act merr pjesë në aktivitetin “Under 30 (<30)"

Qendra Youth Act merr pjesë në aktivitetin “Under 30 (<30)"

Në datën 9 dhjetor me rastin e Ditës Kombëtare të Rinisë, Qendra Youth Act mori pjesë në aktivitetin  “Under 30 (<30)” i organizuar nga Ministria e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët. Aktiviteti synoi të nxisë aktivizimin dhe fuqizimin e të rinjve si dhe rritjen e përfshirjes së tyre në proceset vendimmarrëse. Të rinjtë patën mundësinë të njiheshin me mundësi edukimi, trajnimi e punësimi, u argëtuan në këndet e ndryshme sportive dhe ndoqën panele interesante diskutimi. Gjithashtu aktorët më të rëndësishëm në fushën e shërbimeve për të rinjtë, krijuan një hapësirë për ndërveprim dhe bashkëpunim. Stenda e Qendrës Youth Act i mundësoi pjesëmarrësve një informacion të gjerë mbi angazhimin dhe projektet rinore, Kartën Rinore Evropiane, Shërbimin vullnetar etj.