Home / Njoftime dhe Aktivitete / Programet Kulturore, të Arsimit dhe Shkëmbimit

Programet Kulturore, të Arsimit dhe Shkëmbimit

 

Byroja e Çështjeve të Edukimit dhe Kulturës (ECA) ofron shumëllojshmëri programesh, duke përfshirë programe me fokus rininë me qëllim fuqizimin e brezit të ri dhe vendosjen e lidhjeve afatgjata ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera. ECA ofron programe për nxënës së shkollave të mesme, studentë universitarë dhe pasuniversitarë, si edhe mundësi për zhvillim profesional.

Klikoni në listën e mëposhtme për më shumë informacion në lidhje me këto programe shkëmbimi.

Programe për Studime Pasuniversitare dhe Zhvillim Profesional

Instituti i Studimeve Amerikane (SUSI) për Mësues të Shkollave të Mesme (aplikimet janë mbyllur)

Instituti i Studimeve Amerikane (SUSI) për Studiues (aplikimet janë mbyllur)

Programi Fulbright për Studiues Shqiptar (aplikimet pranohen deri në 20 qershor 2018)

Programi Fulbright për Studime Pasuniversitare – Niveli Master (aplikimet pranohen deri në 20 qershor 2018)

Programi U.S. Fulbright Scholar (aplikimet pranohen deri në 20 qershor 2018)

Programi i Specialistit Fulbright (bazuar në kërkesa)

Programi Hubert H. Humphrey (aplikimet pranohen deri në 20 qershor 2018)

Programi E-Teacher për Anglishten Amerikane (aplikimet janë mbyllur)

Programi i Lidershipit të Vizitorit Ndërkombëtar (IVLP)

Programe Universitare

Programi Universitar Global (Global UGrad) 2017 (aplikimet janë mbyllur)

Youth Programs

Instituti Veror Benjamin Franklin për të Rinj nga Amerika dhe Europa (aplikimet janë mbyllur)

Programi Kennedy-Lugar Shkëmbim dhe Studim për të Rinj (YES) (administrohet nga Këshillat Amerikanë për Edukim Ndërkombëtar; thirrja për aplikime hapet në shtator – tetor 2017)

EducationUSA

Programet Kulturore

Fondi i Ambasadorëve për Trashëgiminë Kulturore (AFCP) (thirrja për aplikime është e hapur deri në 10 dhjetor, 2017)

Mundësi të vazhdueshme aplikimi për financim.

Testet e Kërkuara për Studime në Shtetet e Bashkuara

Të gjitha kolegjet dhe universitetet në Shtetet e Bashkuara kanë kërkesa specifike për procesin e aplikimit dhe kritere pranimi. Vizitoni EducationUSA për informacione më specifike.

SAT (Scholastic Assessment Test) – kërkohet (përdoret si kriter aplikimi dhe pranimi) nga pjesa më e madhe e universiteteve për studentët amerikanë dhe ndërkombëtar të interesuar për të ndjekur studimet universitare.

GRE (Graduate Record Examination) – kërkohet (përdoret si kriter aplikimi dhe pranimi) nga pjesa më e madhe e universiteteve për studentët amerikanë dhe ndërkombëtar të interesuar për të ndjekur studimet pasuniversitare në të gjitha disiplinat.

GMAT (Graduate Management Administration Test) – kërkohet (përdoret si kriter aplikimi dhe pranimi) për studentët amerikanë dhe ndërkombëtar të interesuar për të ndjekur studimet pasuniversitare në degën e biznesit.

LSAT (Laë School Admission Test) – kërkohet (përdoret si kriter aplikimi dhe pranimi) për studentët amerikanë dhe ndërkombëtar që dëshiojnë të studjojnë në fushën e drejtësisë në nivelin JD.

Testet e Gjuhës Angleze – Pothuaj të gjitha universitetet kërkojnë (përdorin si kriter aplikimi dhe pranimi) nga studentët ndërkombëtarë të japin një provim të gjihës angleze.

Ambasada Amerikane NUK ADMINISTRON provime të standardizuara të kërkuara për pranim në universitetet në ShBA. Për më shumë informacion për testet e ofruara, datat, dhe qendrat e administrimit të testeve në Shqipëri kontaktoni Qendrën e Këshillimit EducationUSA ose vizitoni Guidën e Studentit Ndërkombëtar.

Për pyetje dhe informacion dërgoni e-mail në [email protected]