Home / Njoftime dhe Aktivitete / Prezantimi i Kartes Rinore Evropiane tek Universitetit “Marin Barleti”

Prezantimi i Kartes Rinore Evropiane tek Universitetit “Marin Barleti”

Sot duke informuar studentët e Universitetit “Marin Barleti” për ofertat dhe avantazhet që ata mund të përfitojnë me pajisjen me “Kartën Rinore Evropiane”.

I ftojmë të gjithë studentët të aplikojnë online për ”Kartën Rinore Evropiane” në: www.kartarinore.al . Për të parë ofertat në Shqipëri dhe në vendet evropiane, klikoni në www.kartarinore.al , ose www.eyca.org

Për më shumë informacion rreth kartës, klikoni në: www.youtube.com/watch?v=Y2WBkn10dYk