Home / Kurse dhe Trajnime / Kurs: Të kuptuarit duke mësuar

Kurs: Të kuptuarit duke mësuar

Kurs: Të kuptuarit duke mësuar

Datat: 21-30 Gusht 2017 | Online, Rumani

Pranohen: 100 pjesëmarrës

Gjuha e punës: Anglisht dhe Rumanisht

Afati i fundit për të aplikuar: 05 Gusht 2017

Data e përzgjedhjes: 06 Gusht 2017

Ky kurs do ju jap mundësinë për të lexuar përmbajtje të ndryshme, të shikoni filma me metrazh të shkurtër, të luani lojra dhe të eksploroni kuice.

Përshkrim:

Gati?
Mund te filloni ketu: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=12

Doni të dini më shumë? Këtu do të gjeni disa informacione të rëndësishme.

Pjesëmarrësit:
Ky kurs mund të eksplorohet nga punonjësit e rinj për të mbështetur procesin e tyre të mësimit. Gjithashtu punonjësit mund të përdorin këtë modul të thjeshtë ose një pjesë të tij në punën e tyre me rininë. Për të njëjtat arsye mbështetëse, platforma ofron mjete të tjera (kutia e karrierës, kutia e simulimit të vendeve të punës) dhe një trajnim online (Kurs online i punonjësve të rinj).

Kursi është hapur për pjesëmarrës nga programi dhe vendet partnere të Erasmus +.

Tematikat e mbuluara:
Do të mbulohen disa elementë kryesor në fushat e mëposhtme:

  • Qëllimet e mësimit
  • Mësimi individual dhe në grup
  • Mënyrat e mësimit
  • Pengesat e mësimit
  • Motivimi për të mësuar
  • Teoria e inteligjencës së shumfishtë
  • Menaxhimi i kohës
  • Menaxhimi i informacionit
  • Jeta e duhur për mësimin e shpejtë

Mjetet e të mësuarit:
Ju do të mund të përdorni mënyra të domosdoshme dhe të ndryshme të mësimit gjatë kursit, duke përfshirë ato në vijim: tekstet online, vlerësimi i kolegëve, sfidat – misionet, lojërat e shkurtra, filmat e shkurtër, bibliografia plotësuese, kuizat etj.

Kohëzgjatja:
Do tju duhen nga 25-50 orë për të përmbyllur kursin, në varësi të ritmit të studimit. Ju mund të zgjidhni vetë kohën e studimit bashkë me kohën e  kursit e cila propozohet për tu bërë në fillim të muajit Gusht.

Shpenzimet:
Ky kurs është falas për pjesëmarrësit, falë fondeve të programit Erasmus + dhe përpjekjet do të bëhen nga ekipi i projektit.

Certifikat:
Pas përfundimit të këtij kursi të gjithë pjesëmarrësit do të pajisen me çertifikatë.

Gjuha:

Ky kurs do të jetë në gjuhën angleze dhe rumune.

Nivelet:
Elementar –i ndërmjetëm

Ndiqni
Mbas kursit:
– ju mund të bëheni pjesë e  Punonjësit e Rinj Hanse, një hapsirë virtual e propozuar për një komunitet të punëtorëve të rinj në Evropë

Projekti:
Ky kurs është siguruar nga projekti Erasmus+ dhe i financuar me mbështetjen e Komisionit Evropian. Më shumë informacion mbi projektin dhe modulet e tjera online do të gjeni duke klikuar Këtu .

Keni nevojë për ndihmë?

Mund te telefononi në 0040722977094 ose në adresën e email [email protected].

Jeni gati për regjistrim?
Keni të gjitha informacionet që ju nevojiten?
Nëse jeni gati, ju mund të filloni këtu: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=12

Ky material është financuar me mbështetjen e Komisionit Evropian. Përmbajtja e këtij materiali reflekton pikëpamjet e vetëm të autorëve, prandaj Agjencisa Kombëtare ose Komisioni Evropian nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo përdorim që mund të bëhet nga informacioni.

Për pyetje kontaktoni:

E- mail: [email protected]

Tel: 0040722977094

APLIKO TANI