Home / Njoftime dhe Aktivitete / Këshilli Rinor në takim me përfaqësues të Bashkisë Korçë

Këshilli Rinor në takim me përfaqësues të Bashkisë Korçë

Në kuadër të projektit projektit “Lëvizim së bashku drejt aktivizmit rinor“, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Qendra Youth Act zhvilloi takimin 2-palësh mes përfaqësuesve të Bashkisë Korçë dhe Këshillit Rinor të qytetit.
Takimi synoi forcimin e bashkëpunimit mes palëve dhe aktivizimin e të rinjve në vendimmarrje. Pikat kryesore të diskutimit u bazuan në sfidat që duhen kapërcyar për ndërtimin dhe promovimin e një rrjeti të qëndrueshëm rinor i cili duhet të synojë përfshirjen e jo vetëm të të rinjve gjimnazistë, por të mbarë komunitetit. Takimi pasardhës do të fokusohet në diskutimin e inisiativave dhe të angazhimeve  konkrete rinore.