Home / Njoftime dhe Aktivitete / Internship në Luksenburg

Internship në Luksenburg

 

Internship

Vendi : Luksenburg

Afati i fundit për të aplikuar: 31 Gusht 2017

 

Agjencia e Informacionit dhe Këshillimit të Rinisë është një organizatë Evropiane e pavarur e përbërë nga organet kombëtare të koordinimit dhe informacionit për të rinjtë. Ajo punon për të rritur bashkëpunimin Evropian në fushat informacionit dhe shërbimeve të të rinjve. Ajo synon të zhvillojë, mbështesë dhe promovojë  politikat dhe praktikat më të mira të informacionit rinor, për të rinjtë e të gjitha niveleve, në mënyrë që të përmbush nevojat e informacionit të të rinjve. Me 34 anëtarë dhe 27 shtete, ERYICA është një actor kryesor në zhvillimin dhe promovimin e informimit dhe këshillimit rinor në Evropë.

Sekretariati ERYICA është duke pare për një intern për të mbështetur Agjencinë në detyrat e përgjithshme dhe ato të lidhura me projektin. Intern do të ketë bashkëpunim të ngushtë me stafin e Sekretariatit.

Ky internship është një mundësi shumë e mire për të fituar vërtetë experience pune në një mjedis ndërkombëtar dhe përmes bashkëpunimit të gushtë nënjë skuadër të vogël. Ky internship do të zgjasë nga 3 deri në 4 muaj.

Pëshkrimi i aktiviteteve:

 • Mbështetje në organizimin e eventit: mbledhjen e informacionit mbi pjesëmarrësit, ofertat nga ofertuesit, aplikimet online, koordinimi me organizatorët, rezervimi i udhëtimeve, ndjekja e të dhënave të brendshme.
 • Mbështeje për detyrat administrative në Agjenci, duke përfshirë përpunimin korrespondencë, dokumentacionin, kontabilitetin dhe dosjet e nevojshme për administratën e përgjithsshme dhe projektet.
 • Sigurimi i mbështetjes në menaxhimin e projekteve, më së shumti me programet Erasmus + dhe Horizon 2020 nga Unioni Evropian.
 • Editim i dhe mirëmbajtja e platforms online ( duke përfshirë media sociale dhe newsletter)
 • Mbështetje në kordinimin e aktiviteteve të lidhura me projektet dhe punët e përditshme në Agjenci.

Profili i kandidatit

 • Të jetë studiues në një fushë të lidhur me politikat sociale, edukimin, bashkëpunimin ndërkombëtar, administimi ose të ngjashme;
 • Të njoh shumë mire gjuhën angleze, niveli C1, në të shkruar dhe të folur;
 • Të ketë afëtsi në përdorimin e kompjuterit;
 • Të jetë i interesuar në punët dhe politikat rinore;
 • Të jetë i pranueshëm nga Erasmus +;
 • Të ketë leje qëndrimi për në Luksemburg

Kushtet:

Intern do të zhvillohet në kuadër të  programit Erasmus +. Internshipi do të fillojë në muajin Shator/tetor 2017 dhe do të ketë 30 orë pune të detyruara në javë, të shpërndarë në 4 ose 5 ditë, brenda orarit të rregullt të ERYICA.

Mënyra e aplikimit:

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dërgojnë CV e tyre dhe një letër rekomantimi në adresën : [email protected]. Të përzgjedhurit do të zhvillojnë intervistën online.
Për shkak të numrit të madh të aplikantëve, vetëm aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Përpara se të aplikoni, lexoni informacionet më të fundit rreth politikave Evropiane në EurActiv.com.