Home / Kurse dhe Trajnime / Hapen kurset për Auditues Energjetik të Çertifikuar (AEC) dhe Menaxher Energjetik të Çertifikuar (MEC)

Hapen kurset për Auditues Energjetik të Çertifikuar (AEC) dhe Menaxher Energjetik të Çertifikuar (MEC)

Hapen kurset për Auditues Energjetik të Çertifikuar (AEC) dhe Menaxher Energjetik të Çertifikuar (MEC)

AEC dhe MEC janë programe trajnuese të hartuar në bashkëpunim dhe me pjesëmarrjen e ekspertëve të Agjencisë Italiane për Teknologjitë e Reja, Energjinë dhe Zhvillimin Ekonomik të Qendrueshëm (ENEA)

Programi i Menaxherit Energjetik të Çertifikuar (MEC) rrit standardet e performancës së menaxhimit të energjisë në ndërtesa dhe proçese industriale dhe synon përmirësimin dhe mbikëqyrjen e mënyrave të përdorimit të energjisë duke reduktuar konsumin me kosto efektive.

Programi i Audituesit Energjetik të Çertifikuar (AEC) rrit standardet e performancës në auditimin e energjisë në ndërtesa dhe industri dhe përmirëson praktikën e audituesve të energjisë nëpërmjet aplikimit të metodologjive kombëtare dhe ndërkombëtare të llogaritjes së performancës energjetike dhe pajisjeve inovative.

#AEC dhe #MEC mbёshteten nga Projekti #REEHUB (Regional Energy Efficiency Hub) që synon rritjen e performancës energjitike në ndërtesat publike.

Për informacion të mëtejshëm, ndajmë posterat informues, si edhe mund të kontaktoni në +355 69 70 45 318.