Home / Kurse dhe Trajnime / Forumi Rinor mbi refugjatët dhe emigrantët, në Shkup

Forumi Rinor mbi refugjatët dhe emigrantët, në Shkup

 

Afati i fundit për të aplikuar: 15 Mars 2017

E hapur për: student, kërkues të rinj dhe aktivist të interesuar për shkencat sociale nga Shqipëria, Austria, Bosnje Hercegovina, Kroacia, Republika Ceke, Hungaria, Mali i Zi, Polonia, Rumania, Serbia, Sllovakia dhe Sllovenia janë tëmirëpritur të aplikojnë.

Tarifa për pjesëmarrje:  150 Euro

Rreth Forumit

Qëllimi i Forumit Rinor “Refugjatët dhe Emigrantë në Median e Re në Evropën Juglindore dhe atë Qendrore” është të zbulojë mënyrën si një media e re në këto rajone ka reflektuar krizën e emigrantëve dhe refugjatëve dhe cfarë shpreh kontributi i tyre në promovimin e diversitetit. Forumi Rinor do të mbahet në Shkup (Maqedoni) në 30 Mars dhe 1 Prill 2017.

Forumi Rinor është duke ndjekur eventin me projektin You(th) Challenging Diversity: Përfaqësimi i pakicave në median e re, me qëllim për të nxitur qytetarinë Evropiane dhe përmirësimin e kushteve për pjesëmarrje qytetare dhe demokratike në nivel të Unionit. Ky event do të merret me ngjarjet e pakicave dhe median e re, por kryesisht në kontekstin e krizës së emigrimit dhe refugjatëve.

Vendet pjesëmarrëse janë ndikuar fuqimisht nga valët e shkallëzuara të emigrantëve/refugjatëve në mënyrë të pashmangshme nga vemendja e medias. Media si një opinion- bërës shpesh ndërton imazhin e emigrantëve/refugjatëve përmes procesit të “otherisation”, duke bërë një dallim të qartë nëpërmjet “nesh” dhe “atyre”. Megjithatë, si një hapsirë për akses të hapur dhe të barabartë, ata duhet të luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin e diversitetit, tolerancës, afirmimit shoqëror dhe ndryshimit.

Duke qënë kështu, është thelbësore për të mbajtur gjurmët e promovimit të qytetarisë aktive, pjesëmarrjes dhe vlerësimit të dallimeve, në vend të krijimit të të ashtuquajturit “kulturës së frikës” ose “frika e të panjohurës” e bazuar në qasje negative ndaj të gjitha pakicave, sidomos ndaj emigrantëve/refugjatëve. Mbetet për të diskutuar nëse mediat e reja do të ndjekin modelin e medias tradicionale, apo do t’i duhet të kontribuojnë në rritjen e kohezionit shoqëror dhe të përcaktoj standartet më të mira profesionale.

Pranueshmëria

Nuk ka limit moshe, gjithsesi, aplikantët nga mosha 18-35 vjec kanë më shumë mundësi për t’u për përzgjedhur

Shpenzimet

Më shumë se 50 pjesëmarrës në Forumin Rinor janë të financuar nga Visegrad Fund dhe CEI fund,  megjithatë ka disa pika të cilat duhet të paguhen nga vetë pjesëmarrësit

Domethënë, tarifa për pjesëmarrje është 150 Euro dhe përfshinë:

  • Darkën në datën 30 Mars;
  • Mëngjesin, drekën dhe darken në datën 31 Mars;
  • Mëngjesin dhe drekën në datën 1 Prill;
  • 2 kafe në datat 31 Mars dhe 1 Prill;
  • Materialet e Konferencës.

Kjo tarifë nuk përfshinë transportin, dhe për këtë arsye pjesëmarrësit duhet ta paguajnë vetë.

Akomodimi do të jetë në vend miqësor, pranë qëndrës së Shkupit.

Si të aplikoj?

  • CV (Rekomandohet në formatin Europass) ku të përfshini shkollimin, eksperiencën në punë (nëse keni) dhe aktivitetet sociale;
  • Letër motivimi (max. 1 faqe) përshkruani si do të kontribuoni dhe cfarë prisni nga kjo conference;
  • Dokumentat duhet ti dërgoni në: [email protected] deri në datën 15 Mars 2017.

Rezultatet me pjesëmarrësit e përzgjedhur do të njoftohen 3 ditë pas përfuntimit të afatit të aplikimit .

Nëse keni ndonjë pyetje, mos hezitoni të shkruani në: [email protected].