Home / Njoftime dhe Aktivitete / EYCA dhe ENGIE zgjerojnë bashkëpunimin për sipërmarrjen rinore

EYCA dhe ENGIE zgjerojnë bashkëpunimin për sipërmarrjen rinore

Në 2015, ENGIE, një nga kompanitë më të mëdha energjitike në Europë, u bashkua me projektin e EYCA-s “Mobility in the Mind” (Gatishmëria në mendje) me qëllim mbështetjen dhe ofrimin e njohurive profesionale ndaj inovatorëve të rinj të EYCA-s. Pas një bashkëpunimi të suksesshem EYCA dhe ENGIE  kanë vendosur të vazhdojnë të punojnë së bashku në nivele kombëtare dhe europiane për të mbështetur shpirtin sipërmarrës të të rinjve dhe t’u sigurojnë atyre mundësinë për të zhvilluar idetë e tyre të biznesit.

ENGIE u bashkua me EYCA-n për projektin Mobility in the Mind si pjesë e zotimit të saj për suportin ndaj risive dhe levizjes rinore. Veç sigurimit të këshillave profesionale gjatë dy eventeve të Mobility in the Mind, kompania i pa idetë e sjella nga inovatorët e rinj si një potencial i rëndësishëm dhe planifikon t’i ndihmojë idetë të rriten.

Gjithashtu, EYCA dhe ENGIE kanë rënë dakord të zgjerojnë bashkëpunimin duke lidhur programet e ENGIE CSR me iniciativat e EYCA-s në mënyrë që t’i ofrojë kartmbajtësve të kartës rinore europiane mundësi për të zhvilluar idetë e biznesit. Në nivel kombëtar, anëtarët e ENGIE dhe ata të organizatave të EYCA do të bashkohen për të  sjellë projekte nismëtare në përfitim të të rinjve dhe komunitetet locale.

“Papunësia po i vendos të rinjtë në një pozicion të rëndë në të gjithë Evropën, prandaj ne e kemi bërë pjesë të misionit të EYCA të mbështesim kartmbajtësit tanë dhe të rinjtë në përgjithësi në këtë vështirësi. Besojmë se ky është një problem që ndikon të gjithë shoqërinë dhe punimi në këtë fushë duhet të përfshijë të gjitha palët- të rinjtë, institucionet, kompanitë. Për këtë arsye bashkëpunimi më ENGIE-n për Mobility in the Mind dhe të qenët në gjendje për ta zgjeruar këtë bashkëpunim është një mundësi shumë e mirë dhe një hap përpara për sa i përket impaktit të projekteve tona në jetët e të rinjve evropianë.”- Manel Sanchez, Drejtor i EYCA

“ENGIE po fokusohet gjithnjë e më shumë në rinovimin e tranzicionit të energjisë në një kontekst botëror. Kjo kërkon shkathtësi gjatë ndryshimit dhe aftësi për tu përshtatur me rrethana vazhdimisht të ndryshueshme ekonomike dhe sociale,si edhe aftësi të tjera nga ana e punonjësve dhe palëve të tjera të përfshira. Ndër aftësitë e kërkuara në aktivitetet e këtij grup është gatishmëria. Gatishmëria është një mënyrë të menduari që të rinjtë duhet të zhvillojnë përpara punësimit. Ajo përfshin një mendje të hapur, aftësinë për të reaguar në mënyrë fleksibël dhe zotësinë për të vepruar sipas parimeve që predikon. Për rrjedhojë, është shumë me vlerë të zhvillohen projekte bashkëpunuese midis organizarave si EYCA dhe ENGIE.”- Jacques Spelkens, kreu i  CSR Benelux, ENGIE