Home / Njoftime dhe Aktivitete / Ceremonia zyrtare e diplomimit të Shluj “Universiteti Marin Barleti”

Ceremonia zyrtare e diplomimit të Shluj “Universiteti Marin Barleti”

Më datë 23 Nëntor 2017, ora 17.00, i zhvillua Ceremonia Zyrtare e Diplomimit të studentëve të Shkollës së Lartë Universitare Jo-publike “Universiteti Marin Barleti”.

Kjo është Ceremoni e veçantë për shkak se kryhet pas përfundimit të proçesit të vlerësimit insitucional të këtij institucioni me pjesëmarrjen e ekspertëve të kontraktuar nga Qeveria e Shqipërisë nga Agjencia Britanike Quality Assurance Agency (QAA). Siç dihet tashmë edhe në opinionin publik, ky vlerësim nga ana e ekspertëve të kësaj Agjencie rezultoi pa asnjë vërejtje dhe pa asnjë rekomandim të veçantë dhe përfundimisht me shprehjen se Standartet Shtetërore janë përmbushur tërësisht nga ky Institucion.  Ky përfundim i ekspertëve u konvertua kohët e fundit në vendim të Bordit të Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në arsimin e lartë me akreditimin e plotë të këtij Institucioni për afatin maksimal të parshikuar në ligj, prej 6 vitesh.

Për këtë arsye, ky Institucion duke konsideruar këtë rezultat të këtij proçesi si një përfundim logjik dhe të pritshëm të ecurisë 10 vjeçare të tij, shkon sot në këtë ceremoni me një krenari të veçantë, një sukses të plotë përballë studentëve dhe prindërve të tyre.