Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa studimi Bachelor/ Master / Doktoraturë në Republikën Çeke viti akademik 2018-2019

Bursa studimi Bachelor/ Master / Doktoraturë në Republikën Çeke viti akademik 2018-2019

Në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillimin, Qeveria e Republikës së Çekisë ofron për studentë shqiptarë 3 (tre) bursa të plota për studime doktorate/Master (në gjuhën angleze) dhe një bursë për studime Bachelor/Master (në gjuhën çeke) për vitin akademik 2018-2019.

Bursat e studimit ofrohen në fushat e mëposhtme:

  • Bujqësi dhe fusha të lidhura me të;

  • Transport dhe fusha të lidhura me të;

  • Studime mjedisore dhe fusha të lidhura me të;

  • Ekonomik dhe fusha të lidhura me të;

  • Specializime në fusha të teknologjisë/teknike.

Të gjithë kandidatët e interesuar për këto bursa studimi duhet të bëjnë regjistrimin dhe plotësimin e formularit të aplikimit online në adresën: http://registr.dzs.cz/registr.nsf deri më datë 30 shtator 2017 që është edhe data e fundit për këtë aplikim.

Ky regjistër përmban informacion të detajuar për aplikantët e interesuar në gjuhën çeke dhe atë angleze.

DREJTORIA E INTEGRIMIT DHE PROJEKTEVE