Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa për studentë në Universitetin Bandirma Onyedi në Turqi

Bursa për studentë në Universitetin Bandirma Onyedi në Turqi

Në kuadër të programit Mevlana Exchange hapet thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për studentët  për vitin akademik 2018-2019. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Bandirma Onyedi Eylul në Turqi.
Studentët e nivelit bachelor  nga Universiteti i Tiranës kanë mundësinë të aplikojnë në Universitetin Bandirma Onyedi Eylul Universitesi në Turqi për bursa shkëmbimi.
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime;
Nivelet e mobilitetit për studentët:
– Bachelor:
Kohëzgjatja e bursave:
– Bachelor (3 muaj);

Dokumentacioni për aplikim për studentët
Dokumentat e nevojshme për aplikim mund të shkarkohen në linkun e mëposhtëm:
http://mevlana.bandirma.edu.tr/…/1317/4230/incoming-students
Konkretisht dokumentat që duhet të dorëzohen janë:
– Candidate Student Application Form;
– Listë Notash (e përkthyer në gjuhën angleze/turke);
– Vërtetim studenti ( e përkthyer në gjuhën angleze/turke);
– Certifikata e Gjuhës së huaj;
– Kopje e pasaportës;
– Letër Motivimi;
– Learnig Agreement;

Kompensimi financiar për studentët: 
– Bursa për studentët është 1000 TL (Turkish Lira) për çdo muaj.
– Studentët e paguajnë pagesën e shkollimit në universitetin e vendit të tyre, pra ku ata janë regjistruar dhe nuk paguajnë asnjë pagesë tjetër shkollimi në universitetin pritës.
– Kostot e udhëtimit dhe akomodimit mbulohen nga vetë aplikantët.
Kompensimi financiar për stafin:
– Bursa për stafin është 150 Euro për të gjithë periudhën e qëndrimit. Gjithashtu stafi akademik paguhet për orët e mësimdhënies ( 1 orë-10 $)

Fushat e shkëmbimit për studentët:
– Studime Biznesi, Shkenca e Menaxhimit;
– Ekonomiks;
– Financë;
– Marrëdhënie Ndërkombëtare;
– Shkenca Politike dhe Administrim Publik;
Afati i aplikimit: 15 Shkurt 2018

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi pranë Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë në Rektoratin e Universitetit të Tiranës si edhe të skanuara përmes adresës [email protected]
Për më shumë informacion mbi bursat vizitoni ose kontaktoni me Zyrën e Programit të Shkëmbimit Mevlana http://www.bandirma.edu.tr/