Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa në Universitetin Vilnius, Lituani

Bursa në Universitetin Vilnius, Lituani

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Vilniusit, Lituani.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

-Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:

  • Master;

Kohëzgjatja e bursave:

  • Master (5 muaj);

Fushat e studimit:

Gjuhë e Huaj;
Gjuhë-Letërsi;
Ekonomiks;
Shkenca Politike;
Psikologji;
Sociologji dhe Studime Kulturore;
Administrim-Biznes;
Kontabilitet;
Financë;
Financë-Bankë;
Menaxhim dhe administrim;
Marketing;

Për t’u njohur me programet e studimit të ofruara nga Universiteti i Vilniusit klikoni në këtë link:
https://www.vu.lt/…/exc…/courses-taught-in-foreign-languages

Bursat përfshijnë:

-Kompensimin mujor për studentët (750 EUR në muaj);
-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:

-CV (në gjuhën angleze);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë zyrtare);
-Listë notash (të përkthyer në mënyrë zyrtare);
Aplikantët e vitit të parë të nivelit Master duhet të sjellin dhe diplomën Bachelor)
-Letër Motivimi në gjuhën angleze;
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1 )
-*Learning Agreement

  • Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility”. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
    KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Vilniusit lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj në semestrin e parë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.
    Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
    Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën: http://www.unitir.edu.al/imag…/Bursat/Learning_Agreement.pdf

Afati për aplikim: 30 Prill 2018
Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected] me subjekt: “Aplikim për bursë në Universitetin Vilnius, emrin dhe mbiemrin tuaj”.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të kontaktoni në adresën: [email protected]