Home / Njoftime dhe Aktivitete / Bursa, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani.

Bursa, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani.

Afati për aplikime: 10 Mars 2017

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani.
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018.
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime;
Nivelet e mobilitetit për studentët:
-Bachelor;
Kini Kujdes! Nuk mund të aplikojnë studentët që janë aktualisht në vit të tretë.
Kohëzagjatja e bursave:
– Studentët e nivelit Bachelor (4 muaj);
Fushat e studimit:
– Shkenca Politike
– Gazetari
– Biznes dhe Administrim
Bursat përfshijnë:
– Kompensimin mujor për studentët (750 EUR në muaj)
– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni në këtë link:

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.
Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:
-CV (në gjuhën angelze);
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti;
-Listë notash;
-Letër Motivimi (në gjuhën angelze);
-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1);
-Learning Agreement*
* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the 搬瓦工 mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.
KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin Andrei Saguna din Constanta lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë të vitit akademik 2017/2018 në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ata që do të zhvillonit në fakultetin tuaj, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.
Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +, Z. Elton Skendaj.
Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:
Dokumentat duhen dorzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si edhe të skanuara në adresën [email protected]
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Sektorin për Marrëdhëniet me Jashtë në UT në adresën: [email protected] ose mund të kontaktoni me universitetin pritës në adresën [email protected]
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!