Home / Kurse dhe Trajnime / Aplikim për pjesëmarrje në Exit Polls’, Zgjedhjet 2021 dhe trajnime të certifikuara

Aplikim për pjesëmarrje në Exit Polls’, Zgjedhjet 2021 dhe trajnime të certifikuara

Në kuadër të “Rinia dhe Zgjedhjet 2021”, Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim të ngushtë me fondacionet Konrad-Adenauer-Stiftung dhe Friedrich-Ebert-Stiftung e në partneritet me EuroNews Albania, zhvilloi Akademinë e Edukimit Politik, e më së fundmi serinë e emisioneve #RinVote me pjesëmarrjen të rinjve dhe kandidatëve për deputet të dy kaheve të kundërta politike në vend. 

Si rrjedhojë e suksesit që këto veprimtari po tregojnë në forcimin e themeleve të demokracisë në Shqipëri duke sigurar debatim dhe diskutime specifike për tema që ndikojnë jetesën tonë, së bashku kemi vendosur për të zgjeruar këtë bashkëpunim dhe partneritet. 

Për sa i përket këtyre zhvillimeve: Së shpejti do të përzgjidhen 300 të rinjë të cilët do të marrin pjesë në një cikël trajnimesh aftësuese e të certifikuar nga KRK, FES, KAS, EuroNews Albania e nga partnerët e hulumtimit Datacentrum dhe MRB.   

Pas këtij proçesi që do të rrisë kapacitetet e qindra të rinjve, të përzgjedhurit do të marrin pjesë në Exit Polls (sondazhet përfundimtare) duke monitoruar, raportuar e duke parë dhe mbrojtur nga afër mekanizmat dhe ingranazhet që bëjnë të mundur mbarëvajtjen e demokracisë. 

Mjafton të aplikoni brenda dates 10 prill në linkun: https://poll.datacentrum.al/al/survey/51