Home / Kurse dhe Trajnime / Aktiviteti “Aktivizëm dhe Vullnetarizëm | Shkolla Petro Nini Luarasi

Aktiviteti “Aktivizëm dhe Vullnetarizëm | Shkolla Petro Nini Luarasi

Në datë 02.05.2019 Qendra Youth Act, në kuadër të projektit “Të fuqizojmë të rinjtë nëpërmjet Mobilitetit dhe Kartës Rinore Evropiane”, zhvilloi aktivitetin me temë ” Aktivizëm dhe Vullnetarizëm” në Shkollën e mesme “Petro Nini Luarasi”.

Në këtë aktivitet u angazhuan rreth 25 nxënës të cilët morën informacion më të detajuar rreth vullnetarizmit dhe aktiviteteve konkrete të cilat do të zhvillohen gjatë këtij projekti. Gjithashtu nxënësit shprehën mendimet e tyre dhe mënyrën e realizimit të një aktiviteti vullnetar në komunitetin e tyre.

Ky projekt është financuar nga Bashkimi Europian dhe mbështetur nga Partners Albania for Change and Development në kuadër të projektit “Youth Bank Hub for Western Ballkan and Turkey”. Qëllimi i këtij projekti është ndërgjegjësimi i të rinjve mbi aktivitetet vullnetare si dhe rritje kapacitetesh nëpërmjet trajnimeve të ndryshme.