Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim profesional: Trajtimi i fëmijëve autikë (ABA)

Trajnim profesional: Trajtimi i fëmijëve autikë (ABA)

Trajnim profesional: Trajtimi i fëmijëve autikë(ABA)

Trajnimi fillon ditën e shtunë më 13.01.2018 në orën 09.00, tek Irisoft Education
Pjesëmarrësit pajisen me Certifikatë Vlerësimi

Kurs trajnimi per terapiste te rinj mbi parimet e Analizes se Sjelljes se Aplikuar (ABA)
Ky kurs trajnimi është konceptuar të ofrojë informacion me cilesi të lartë dhe zhvillim profesional për ata persona të cilët mësojnë, punojnë ose jetojnë me individët me autizëm.
Modulet janë të pasuruara me ilustrime me raste konkrete, shpesh herë me video si dhe me pre & post testime ne raste të caktuara.
Lista e moduleve:
1. Të njohim autizmin
2. Çfarë duhet të dine terapistët që punojnë me moshat e herëshme
3. Vlerësimi dhe identifikimi
4. Sjelljet përsëritëse, interesat e ngushta dhe aktivitetet rutinë
5. Ndërhyrja intensive e sjelljes
6. Mbledhja e të dhënave
7. Hyrja në vlerësimin funksional të sjelljes problem dhe trajnimi I komunikimit funksional
8. Vlerësimi I sjelljes dhe planet e ndërhyrjes
9. Përforcimi dhe përforcuesit
10. Ulja e sjelljes problem duke përdorur procedurat e Përforcimit të Diferencuar
11. Teste DRO, DRA, DRI, DRL
12. Përgatitja e dosjes
13. Komunikimi jo verbal (PECS)
14. Ndërtimi I Planit Individual të Edukimit
15. PRT
16. Procedura të përvetësimit të sjelljes (formësimi, vargëzimi)
17. Ulja e sjelljes problem
18. Të mësuarit në mjedisin natyral. Metodat e mësimdhënies
19. Të mësuarit e Perspektivës Sociale te fëmijët me autizëm.

ü Pjesa teorike e Kursit do të zhvillohet sipas dy opsioneve të mundshme:
a) gjatë fundjavës (e shtune-e djele paradite) dhe e gjithë kohëzgjatja e tij do të jetë afërsisht 30 orë, pra afërsisht 5-6 ditë me nga 5-6- orë;
b) gjatë fundjavës (vetëm ditët e shtuna), pra tre ditë me orar të zgjatur;

 

Më shumë informacion: http://www.irisoft.edu.al

Për pyetje kontaktoni: [email protected]