Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim: Fuqizimi i femrave | Spanjë

Trajnim: Fuqizimi i femrave | Spanjë

Fuqizimi i femrave: Hidhu në punën e të rinjve ndërkombëtar

Datat : 16-20 Tetor 2017 | Spanjë

Afati i fundit për të aplikuar: 24 Korrik 2017

Data e përzgjedhjes: 7 Gusht 2017

Panohen: 30 pjesëmarrës

Ky trajnim i drejtohet femrave të reja / punonjëseve të reja ose trajnereve të cilat kanë dëshirë të fillojnë eksperiencën e tyre ndërkombëtare.

Puna e të rinjve mund të luaj një rol themelor në fuqizimin e femrave, veçanërisht për të drejtuar ofertat në krijimin e vetëbesimit, zhvillimit të aftësive dhe kopetencave.

Pas suksesit të madh të edicioneve të mëparshme të Fuqizimit të Grave në Francë – në vitin 2010 me një qasje shumë të përgjithshme të rolit të gruas në shoqëri, në vitin 2012 me një analizë më specifike për gratë në fushën e ekonomisë sociale, në vitin 2013 me theks mbi nxitjen e punësimit të grave përmes edukimit jo-formal – ne levizëm për në Turqi për trajnim më specific të temës së sipërmarrjes dhe rolin që puna e të rinjve mund të ketë në mbështetjen dhe inkurajimin e saj.

Në vitin 2017, strategjia do të lëviz dhe do të ndryshojë fokusin dhe grupin e synuar. Qëllimi kryesor do të jetë puna me femrat e reja ose trajneret që dëshirojnë të punojnë në nivel ndërkombëtar, por do të kenë nevojë për mbështetje dhe mirëkuptim rreth kuptimit të saj.

Aktiviteti mbështet zhvillimin e kopetencave dhe sigurinë në lidhje me gatishmërinë e brendshme për të filluar këtë rrugë.
Trajnimi do të fokusohet në këto tema:

1) Vetë fuqizimin;

2) Përcaktimin e sfidës që grate e reja kanë në fillim të punës ndërkombëtare

3) Mjetet e përkuffizimit të hapave të tyre në të ardhmen

Qëllimi kryesor do të jetë fuqizimi i grave të reja dhe ofrimi i mjeteve për fillimin e procesit në fushën e të rinjve ndërkombëtarë.

Grupi i synuar:
1. Femra të reja;
2. Trajnere të reja femra;
3. Punonjës të rinj të cilët kanë dëshirë të zhvillojnë aftësitë dhe kopetencat për fuqizimin e femrave të tjera.

Ky trajnim do të zhvillohet në gjuhën angleze.

Organizon:

Salto-Youth EuroMed (SALTO) Spainish NA (hostues të aktivitetit)
Finnish NA
SALTO EM, SALTO SEE, SALTO EECA,

Kontaktoni për pyetje:

Federica Demicheli

E-Mail: [email protected]

Përpara se të aplikoni ju duhet të njiheni me kushtet, rimbursimin e udhëtimit gjithashtu dhe me tarifën e pjesëmarrjes duke klikuar KËTU

Kostot

Ky projekt është i financuar nga Erasmus + Youth in Action Programme.

Të përzgjedhurit për këtë trajnim kanë të gjitha shpenzimet ( akomodimin, udhëtimin, vizën etj) të paguara nga NAs ose SALTO e cila është e përfshirë në këtë trajnim.

 Apliko tani