Home / Njoftime dhe Aktivitete / Mundësi për praktike: janar-prill 2021

Mundësi për praktike: janar-prill 2021

Hapet thirrja për praktikën 3 mujore profesionale pranë EMA-s

Parashikohet të përzgjidhen 1 apo 2 kandidatë, të cilët do të ndihmojnë stafin në disa fusha si: kërkimi dhe hulumtimi, zbatimi i projekteve të ndryshme, angazhimi në aktivitete, menaxhimi i mediave sociale, shkrimi i artikujve të ndryshëm për EuroSpeak, mbështetje administrative dhe detyra të tjera në varësi të interesit të vetë aplikantes apo aplikantit.

Nëse je një i ri apo e re…

– të paktën në vitin e tretë të studimeve universitare me fokus (drejtësi, shkenca sociale apo/dhe ekonomike, gazetari dhe të tjera të ngjashme)

– që zotëron njohuri të mira të gjuhës angleze (ekziston mundësia që intervista të zhvillohet në anglisht).

– që ke njohuri të mira kompjuterike (paketa Micrsofot Office; rrjetet sociale; Programe editimi të fotove etj.)

– që mund të punosh në grup, si dhe në mënyrë të pavarur

– me dëshirë për të thelluar njohuritë rreth procesit të integrimit dhe politikave integruese

– që do të prekësh nga afër punën dhe aktivitetet e këtij sektori

– që ke vullnet për të vazhduar të mësosh dhe rritesh/zhvillohesh

…atëherë apliko për tu bërë pjesë e praktikës.

Çfarë përfiton një praktikant/e te EMA?

– Do të njihet nga afër me aktivitetin dhe disiplinën e punës brenda një organizate të shoqërisë civile

– Do të ketë qasje të lirë për të përdorur dokumentet dhe botimet në bibliotekën e EMA të cilat janë një mundësi e mirë për të pasur njohuri më të thella sa i përket Procesit së Integrimit Europian të Shqipërisë dhe politikave të BE-së

–  Do të ketë mundësinë për të njohur e për të bashkëpunuar me Rrjetin Ndërkombëtar të Lëvizjes Europiane

– Do të rrisë kontaktet me organizata e aktorë të tjerë, duke rritur mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të karrierës  së tij/saj profesionale

– Në fund të praktikës së realizuar me sukses për periudhën 3-mujore do të pajiset me Certifikatë Praktike, dhe Letër Rekomandimi (nëse kërkohet).

Si dhe kur mund të aplikohet?

Dërgo në një nga gjuhët shqip apo anglisht Shprehjen tuaj të Interesit (max. 350 fjalë)  dhe CV  në adresën: [email protected], brenda datës – 10 janar 2021,  me Subjektin: “Aplikim për Praktikë”.

Gjithashtu çdo dokument i dërguar duhet të emërtohet: “CV/Shprehje Interesi Emër Mbiemër i aplikantit/es” dhe duhet të jetë në formatin (Word apo PDF).

Mirëpriten të gjitha sugjerimet dhe idetë tuaja që mund të përmirësojnë këtë përvojë!

Theksojmë që periudha e praktikës është 3 muaj, nga e hëna në të premte për 4 orë. Në raste kur praktika ndërpritet në mes për arsye jo-madhore dhe pa njoftim paraprak, praktikanti/ja nuk përfiton Certifikatën dhe Vërtetimin e Praktikës.

!Pas shqyrtimit të aplikimeve, kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për Intervistë. Intervistat me aplikantët e përzgjedhur për fazën e dytë do të zhvillohen online, për shkak të situatës së shkaktuar prej Covid-19.