Home / Njoftime dhe Aktivitete / Hapet thirrja për bursa në Universitetin Ca’Foscari | Venecias

Hapet thirrja për bursa në Universitetin Ca’Foscari | Venecias

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin Ca’ Foscari të Venecias në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie;

Fusha e studimit:

-Gjuhë dhe Letërsi;

Katalogu i kurseve:

https://www.unive.it/pag/17839/

Kohëzgjatja e bursave:

– Shkëmbimi i stafit akademik (5 + 2 ditë).

Bursat përfshijnë:

– Kompensimin ditor (160 EUR në ditë për stafin)

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)
Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin akademik për mësimdhënie: 
– CV+ lista e publikimeve (në gjuhën angleze/italiane sipas formatit Europass);
– Formulari i aplikimit, sipas linkut:
http://www.unitir.edu.al/i…/Application_Form_Ca_Foscari.docx 
– Kopje e Pasaportës;
– Letër motivimi (në gjuhën angleze/italiane);
– Certifikata e gjuhës së huaj që vërteton njohuritë e gjuhës angleze/italiane (niveli B2);
– Plan pune në gjuhën Angleze/Italiane;
– Vërtetim punësimi në gjuhën Shqipe dhe të përkthyer në gjuhën Anleze/Italiane;
– Letër suporti nga një pedagog në Universitetin Ca’Foscari (mund të kontaktoni tek: [email protected] duke dërguar CV dhe planin e punës);
– Vetëdeklarim nëse keni kryer më parë ose jo një bursë shkëmbimi Erasmus+ (nëse po, ku);
– Plani i mobilitetit për mësimdhënie, sipas linkut:

http://www.unitir.edu.al/…/Mobility_Agreement_Teaching_outg…

Afati për aplikim: 19 Korrik 2019
Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected].

Për më shumë informacion mbi bursat mund të kontaktoni në adresën: [email protected].