Home / Projekte / Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet mobilitetit dhe kartës rinore

Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet mobilitetit dhe kartës rinore

Donatori: Partners Albania

Kohëzgjatja e Projektit: Dhjetor 2018 – Nëntor 2019

Rreth projektit: Ky projekt synon fuqizimin e të rinjve si një mjet i rëndësishëm për zhvillimin e vendit.  Nëpërmjet shpërndarjes së kartës rinore (me të drejta ekskluzive), përmes aktiviteteve të vullnetarizmit si dhe përmes trajnimeve mbi programet e mobilitetit, projekti i jep mundësi këtyre të rinjve të përfitojnë nga shërbime të ndryshme. Gjithashtu, u krijon atyre një panoramë të qartë për karrierën, edukimin dhe vullnetarizmin.

Në kuadër të këtij projekti 500 të rinj të qytetit të Tiranës u pajisën me Kartën Rinore falas.