Home / Projekte / Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet Kartës Rinore Evropiane

Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet Kartës Rinore Evropiane

Donatori: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

Kohëzgjatja e Projektit: 10 muaj

Rreth projektit: Projekti synon fuqizimin e të rinjve duke informuar ata nëpërmjet Portalit Youth Act në lidhje me mundësi të ndryshme, vullnetarizmi, internshipi apo kurseve dhe projekteve evropiane në kuadrin e bashkëpunimit evropian. Projekti nëpërmjet fushatës promovuese synon të informojë 10.000 të rinj lidhur me rëndësinë e Portalit Youth Act si dhe Kartën Rinore Evropiane.

Organizata Youth Act, duke filluar nga shkurt 2015 është bërë organizatë anëtare e EYCA (European Youth Card Association). EYCA operon me organizata rinore që nga viti 1987 dhe nga shkurt 2015, ajo mbështet në projektet e saj Qendrën Youth Act e vecanërisht projektin e madh dhe të rëndëishëm të kartave rinore evropiane. Nëpërmjet Youth Act Shqipëria, për herë të parë bëhet pjesë e këtij rrjeti ndërkombëtar; që krijon dhe shpërndan informacion, përfitime dhe mundësi për të rinjtë në Evropë.  Të rinjtë shqiptarë të paisur me këtë kartë do të përfitojnë njësoj si bashkëmoshatarët e tyre në Evropë, nga mundësitë që ofron karta në fushat e edukimit, trajnimit, projekteve, transportit, akomodimit, aktivitete të kohës se lirë duke i ndihmuar të lëvizin më lehtësisht, për studim ose për kënaqësi, për të pasur akses në mundësitë/ngjarjet kulturore dhe për të marrë pjesë aktivisht në shoqëri nëpërmjet zgjedhjeve të përgjegjshme dhe të mirë informuara. Tarifat e reduktuara për çdo shërbim si: Bankë, Sigurime, Transport publik, Ushqime dhe pije, Sporte dhe  Telekom, të ofruara brenda dhe jashtë vendit, do të jenë të publikuara në faqen e organizatës, youthact.al. Pjesëmarrja si anëtarë në këtë organizatë do të shërbejë për të afruar dhe bërë pjesë të rinjtë shqiptarë në struktura evropiane të rëndësishme gjë që do të shërbejë edhe për ndërkombëtarizimin e portalit që është gjithashtu një tjetër risi e këtij projekti.