Home / Histori Suksesi / Trajnim “Light the Horizon” në Turqi

Trajnim “Light the Horizon” në Turqi

Youth Act Center u përfaqësua nga një vajzë vullnetare në Trajnimin “Dritë Horizonti” të mbajtur në qytetin Akçakoca, Turqi, në datat 15-24 Qershor. Trajnimi ndihmoi të rinjtë që nëpërmjet angazhimit të tyre në aktivitete, workshope dhe lojra në grup, të rritej më tepër perceptimi i integrimit social, duke synuar krijimin e një shoqërie pa diskrimin, stereotipe dhe ksenofobi. Me qëllim arritjen e krijimit të një Evrope shumë më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse.

 

Në këtë trajnim morrën pjesë përfaqësues nga shtete të ndryshme si: Polonia, Hungaria, Romania, Jordania, Serbia dhe Italia. Dita e parë ishte ajo e prezantimit të të gjithë anëtarëve të grupit dhe të krijimt të rregullave, objektivave dhe kontributeve që do të jepte secili nga pjesëmarrësit. Më pas në ditën e dytë nëpërmjet disa lojrave të projektuara mjaft mirë nga trajnueset, u krijua fryma tek të gjithë pjesëmarrësit e bashkëpunimit dhe e vullnetarizmit për të krijuar diçka që do i vinte në ndihmë të gjithë komunitetit. Gjithashtu kjo ditë shënoi dhe prezantimin e Shqipërisë, të kulturës, traditës dhe hostorisë së kulinarisë, në natën Interkulturore të organizuar në ambientet e qëndrimit të grupit.

Një ditë tjetër trajnimi e mbushur me mjaft intensitet, ishte ajo e krijimit të situatës që po përjetohet sot në të gjithë rajonin e Europës, pikërisht pranimi dhe përfshirja e azilantëve nga Siria, Irani, Iraku, të cilët të pafuqishëm për të luftuar, zgjedhin të emigrojnë për të mbijetuar, në shtete më të fuqishme si Gjermani, Itali, Turqi, etj. Rezultati i këtij aktiviteti ishte tejet i vështirë për t’u pranuar, pasi çdo pjesëmarrës përfaqësonte një realitet të hidhur, që kërkonte shpresë për të ardhmen.

Në ditët në vijim u organizuan disa ekskursione në disa prej vendeve turistike të zonës, ku veçohet Ujvara Aktas, Guvat Fakilli dhe qyteti bregdetar Eregli. Të gjithë pjesëmarrësit u ndienë pjesë e një familjeje të madhe, ku secili ishte i lirë të ndante mendimet dhe opinionet e veta në lidhje me historitë personale, ëndrrat e fëmijërisë dhe objektivat e së ardhmes. Trajnimi u mbyll me sukses, ku natën e fundit nëpërmjet krijimit të një rrethi të madh, të gjithë të rinjtë shprehën vlerësimet e tyre në lidhje me trajnimin dhe çfarë arritën të mësonin nga kjo eksperiencë fantastike.