Home / Histori Suksesi / Histori Suksesi “Dialogue Among Colours”

Histori Suksesi “Dialogue Among Colours”

Shqipëria ishte e pranishme në shkëmbimin Dialog Among Colours, e përfaqësuar nga një grup prej 6 pjesëtarësh nga qendra YouthAct.

Shkëmbimi u zhvillua në qytetin e Bursës, Turqi, gjatë 10 ditëve (11-20 Maj). Ai organizohej me qëllim nxitjen e bashkëpunimit dhe komunikimit mes të rinjve përmes këmbimit të informacionit dhe eksperiencave rreth arteve plastike.

Aktiviteti u zhvillua në sajë të tri workshop-eve me temë tri forma të ndryshme të arteve plastike:

1- Original Print Workshop: Ky workshop e sillte printimin në një nivel të ri, jo më me mjetet që jemi mësuar, por me përdorimin e një flete linoleumi. Duke bashkuar teknikën e gdhendjes me atë te stampimit, linoleumi shndërrohej në një mjet të riprodhimit të imazhit të dëshiruar. Kurse ky imazh i riprodhuar kthehej në një mjet shkëmbimi kulturor mes pjesëmarrësve.

2- Painting workshop: Workshop-i i dytë u fokusua në pikturën më të prekshmë për të gjithë. Pjesëmarrësit hodhën në letër peizazhet tërheqëse të Bursës dhe rrethinave të saj nëpërmjet bojërave të ujit, duke provuar njëkohësisht aftësitë artistike dhe ato të memorizimit.

3- Tile Workshop: Ky i fundit ishte një workshop rreth artit tradicional të Bursës, artit të pllakave. Pjesëmarrësit praktikuan pikturimin e pllakave individuale të cilat u bashkuan në fund për të krijuar një punim të vetëm, si simbol i punës së tyre si skuadër. Ky shkëmbim bëri që pjesëmarrësit të zhvillonin talentin e tyre, të praktikonin teknika të reja artistike dhe të shikonin artin në një dimension të ri, në ndërthurjen e formave tradicionale me ato moderne. Ai ishte frytdhënës në rritjen e njohurive dhe imagjinatës.

Mbi të gjitha, ishte një shkëmbim kulturor që mblodhi gjashtë kombësi për të mësuar, për t’u motivuar e frymëzuar nga njëra-tjetra. Pra, suksesi i shkëmbimit Dialog Among Colours qëndron në pasurimin e mendjes dhe të shpirtit në mënyrën që vetëm arti mund ta arrijë.