Home / Njoftime dhe Aktivitete / “Youth for change” – Newsletter Nr 1

“Youth for change” – Newsletter Nr 1

Qendra Youth Act, në kuadër të projektit “YOUth FOR CHANGE” i cili financohet nga Lëviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC , publikon Newsletter nr 1. Projekti synon ndërgjegjësimin dhe rritjen e shkallës së përfaqësimit të të rinjve në qeverisjen vendore me synim angazhimin në procese vendimmarrëse dhe aktivitete vullnetare.

Për më shumë informacion rreth këtij materiali ju duhet të klikoni  Newsletter Nr.1