Home / Kurse dhe Trajnime / Workshop: Të rinjtë sipërmarrës, Amsterdam

Workshop: Të rinjtë sipërmarrës, Amsterdam

 

Vizitë studimore

9-14 Prill 2017 | Amsterdam, Hollandë.

Pranohen: 20 pjesëmarrës

Afati i fundit për të aplikuar: 15 Mars 2017

Workshopi “Të rinjtë sipërmarrës” është një aktivitet për liderët e rinj nga e gjithë bota që kanë dëshirë për të zhvilluar aftësitë e tyre sipërmarrëse dhe të aplikojnë rezultatet e të nxënit në punën profesionale në organizatat e tyre!
Ftohen të gjithë liderët e rinj për t’u bashkuar në këtë workshop  në Amsterdam, Holandë. Ky workshop është menduar për liderët e rinj të cilët janë të interesuar në temën e sipërmarrjes rinore, që duan të kuptojnë më mirë dhe më e rëndësishmja që duan të zhvillojnë aftësitë e veta të sipërmarrëse dhe t’i përdorin ato në punët brenda organizatave të tyre.
Gjatë workshop-it , pjesëmarrësit do të kenë sesione informuese mbi sipërmarrjen e të rinjve, vizita në kompani dhe takime me themeluesit e suksesshëm dhe do të kenë kohë për të zhvilluar idetë e tyre për projekte të sipërmarrjes të cilat do të zbatohen nga organizatat e tyre; pjesëmarrësit do të krijojnë përshtypje mbi ato ide dhe do të japin rekomandime për mënyrën se si duhet filluar, ku të merren fondet e nevojshme për të filluar, dhe si të gjenden partnerët.
Për më tepër ky workshop në vetvete është vend perfekt për të gjetur partnerë ndërkombëtare për projektet e ardhshme mbi sipërmarrjen nga organizata juaj!
Besojmë se ky Workshop do të jetë i dobishëm për liderët e rinj të cilët dëshirojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre sipërmarrëse dhe përdorimin e ndërmarrësisë në kuadër të organizatës së tyre për të hartuar dhe zbatuar projekte të reja të suksesshme. Ndërmarrësia është një koncept shumë i gjerë që mund të zbatohet në pothuajse çdo fushë të punës, dhe ne presim që pjesëmarrësit pas workshop-it do të jenë në gjendje të aplikojnë aftësitë e tyre të ndërmarrësisë në fushën ku ata janë të angazhuar në organizatat e tyre.
Përveç kësaj, jemi të bindur se të rinjtë liderët-sipërmarrës mund të japin një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e komuniteteve të tyre dhe shpresojmë që pas workshopit ata do të jenë në gjendje të aplikojnë aftësitë e tyre sipërmarrëse me qëllimin e përmirësimit të kushteve në komunitetet e tyre.
 Sipërmarrja është mjet i fuqishëm i cili mund të ndihmojë organizatën të rinjve për të zhvilluar projekte të reja interesante për audiencën të cilën ata punojnë.
Metodat e sipërmarrjes mund të ndihmojë për të zhvilluar projekte me cilësi të lartë. Ndër të tjera, ne do të përqëndrohmi në temën e qëndrueshmërisë – organizata mund të përdorë metodat sipërmarrëse dhe të jetë e qëndrueshme.

Liderët e rinj të cilët janë të interesuar në temën e sipërmarrjes dhe do të donte të lëvizin nga teoria në praktikë dhe të fillojnë duke përdorur aftësitë e tyre sipërmarrëse në punën e tyre, janë më se të mirëpritur për t’u bashkuar në Workshop!

Kostot

Pjesëmarrësit duhet të pagujnë tarifën prej 550 Euro. Kjo tarifë përfshin: akomodimin, programin ( leksionet dhe vizitat në organizata ), mëngjesin dhe drekën. Përvec këtyre pjesëmarrësit do të duhet të paguajnë vetë kostot e udhëtimit.

Për pjesëmarrësit të cilëve i duhet vizë për në Hollandë, organizata bën të mundur dërgimin e ftesës.

Më shumë detaje mund të gjenden në faqen e internetit – http://youth.uconsulting.nl/

Kontaktoni për pyetje : Kate  E-Mail: [email protected]

Telefon: +31 30 879 50 55

Apliko Këtu