Home / Histori Suksesi / Trajnimi “Peace of Cake” në Londër

Trajnimi “Peace of Cake” në Londër

Sapo u mbyll me sukses të plotë dhe një trajnim tjetër, titulluar “Peace of Cake” me temë kryesore zgjidhjen e konflikteve nga një perspective unike, duke identifikuar ndryshimet midis kombësive të ndryshme. Ky trajnim u mbajt në datat 19.01.2017-27.01.201, në Londër, Angli.

 

 

Qendra Youth Act ishte organizatë partnere në këtë projekt të koordinuar nga Organizata One Terrene International Objektivi kryesor i këtij trajnimi ishte shqyrtimi i teknikave për zgjidhjen e konflikteve, duke u përpjekur për të identifikuar rrënjët kryesore të konfliktit sipas rrënjës dhe origjinës e ushqimeve dhe kulturave tona.

 

 

Ky trajnim mblodhi së bashku të rinj nga :Shqipëria, Armenia, Azerbaxhani, Bullgaria, Qipro, Anglia, Estonia, Maqedonia, Spanja, Portugalia , Rumania, Tunizia, Turqia, Gjeorgjia, Italia, Marok dhe Polonia. Ky aktivitet ishte i mbështetur nga programi Erasmus+, i Komisionit Evropian dhe ishte i vecantë dhe shume tërheqës dhe për shkak të metodologjisë së përdorur, që ishte ajo jo-formale. Edukimi jo-formal do të thotë që të mësosh duke bërë, ose ndryshe “Learning by doing”. Në këtë mënyrë u jepej mundesia të gjithë pjesëmarrësve që të jepnin kontributin e tyre, ne sajë të ideve dhe aftësitë e tyre në aktivitete të shumë llojshme si seminare, diskutime dhe lojra. Gjatë ditëve të trajnimit pjesëmarrësit kishin mundësinë të prezantonin kulturën e vendit të tyre, si psh: ushqimet tradicionale, vallet tradicionale etj.

 

 

Pas aktivitetit dhe lojrave të ndryshme përgjatë gjithë ditëve, të gjithë pjesëmarrësit u pajisën me një çertifikatë të quajtur YouthPass, e njohur nga Komisioni Evropian dhe e vlefshme në të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.

Të gjitha shpenzimet e këtij trajnimi ishin të paguara nga Erasmus+ dhe organizata pritëse.