Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim: “Rritja e efikasitetit”, Amsterdam

Trajnim: “Rritja e efikasitetit”, Amsterdam

Trajnim:  “Rritja e efikasitetit të organizatave”

Datat: 24-29 Shtator 2017

Vendi: Amsterdam, Hollandë

Pranohen  20 pjesëmarrës

Afati i fundit për të aplikuar: 26 Qershor 2017

Ftohen të gjithë punonjësit e rinj të cilët kanë dëshirë të mësojnë si të rrisin efikasitetin e organizatës të bëhen pjesë e këtij trajnimi “Lean Six Sigma”, dhe të mësojnë mjetet që mund të përdoren në punën e të rinjve!

Përshkrim i përgjithshëm

Lean Six Sigma është metodologjia e cila lejon rritjen e efikasitetit në organizatë. Zbatimi i suksesshëm i saj lejon organizatën të prodhojë më shumë rezultate me të njëjtën shumë të ardhurash.

Metodologjia Lean Six Sigma është përdorur gjërësisht nga kompanitë më të mëdha ndërkombëtare të cilat vlerësojnë cilësinë që mund të marrin duke zbatuar mjetete e përshtatshme.

Ftojmë personat që janë të interesuar të mësojnë bazat e Lean Six Sigma, që të bashkohen në këtë trajnim i cili do të mbahet në Amsterdam nga data 25 deri në 29 Shtator 2017.

Mjetet e Lean Six Sigma mund të përdoren në punën e përditshme të organizatave por dhe gjatë hartimit të projekteve. Në të dyja rastet zbatimi i këtyre mjeteve rrit efikasitetin.

Përgjatë trajnimit do të mësoni si të planifikoni punën në organizatë dhe projekteve në mënyrë që të arrini cilësi të lartë në punë.  Lean Six Sigma përbëhet nga në numër mjetesh dhe zbatimi i tyre do ju lejojë të reduktoni kostot në të njëjtën kohë do të përmirësoni dhe cilësinë!

Bashkohuni me ne për të mësuar rreth parimeve, mjeteve dhe shëmbujve të Lean Six Sigma!

Informacion:

Pjesëmarrësit do të arrijnë ditën e dielë dhe do të jetë kohë e lirë për gjithësecili.

Nga e hëna deri të enjte do të zhvillohen seancat e trajnimit. Të hënën do të fillohet me prezantimin dhe njohjen me njëri – tjetrin, ë tej do të fillojnë sesionet e metodologjisë Lean Six Sigma.

Përgjatë këtij trajnimi, trajneri do të ndajë numrin e mjeteve të Lean Six Sigma të cilat mund të aplikohen në organizatë. Mjetet e Lean Six Sigma janë zakonisht metodat të cilat përdoren për të bërë organizatën më shumë efikase.

Kostot

Ky projekt NUK është i financuar nga Erasmus+  Programi Rinia për Veprim

Tarifa për këtë kurs është 550 euro dhe përfshin:

Akomodimin në Amsterdam

Materialet e kursit

Ushqimin (mëngjes, drek dhe kafet )

Bileta e udhëtimit nuk është e përfshirë në këtë tarifë.

Aplikimi

Organizon: UCG – NGO

Tel: +31 30 879 50 55

Për pyetje kontaktoni: Valeriya Kiseleva,  E-Mail: [email protected]

Apliko këtu