Home / Njoftime dhe Aktivitete / Shpërndarja e eksperiencave – Zgjerimi i rrjetit: Trajnim për Negociatat e Kapitujve të BE-së

Shpërndarja e eksperiencave – Zgjerimi i rrjetit: Trajnim për Negociatat e Kapitujve të BE-së

Trajnimi “Shpërndarja e eksperiencave – Zgjerimi i rrjetit” i cili u organizua për anëtarët rrjetit të projektit “Regional Youth Compact for Europe”, u mbajt në Novi Sad në datat 20-21 tetor.

Përfaqësuesit e partnerëve të projektit ndoqën disa workshope mbi kapitujt e negociatave të BE-së, me një vemendje të vecantë te Kapitullit 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore, Kapitulli 24: Drejtësia, Liria dhe Siguria dhe Kapitulli 19: Politika sociale dhe punësimi dhe reforma në administratën publike.

Më pas partnerët diskutuan zbatimin e kapitujve në vendet e tyre përkatëse dhe veprimet e mundshme që projekti mund të zbatojë, me qëllim të ngritjes së vetëdijes për BE dhe rolin e të rinjve në procesin e negociatave.

Trajnimet ishin pregatitur nga një ekip ekspertësh me kualifikime të larta dhe ekspertë të OJF-ve, të përfshirë në çështjet e integrimit në BE.

Partnerët e projektit shfrytëzuan mundësinë e trajnimit për të patur një takim të ekipit të projektit ku u diskutua për aktivitetet e ardhshme dhe strategjinë e komunikimit të projektit ” Regional Youth Compact for Europe”, projekt i cili Qendra Youth Act është partner.

Në vijim, projekti ” Regional Youth Compact for Europe”, do të zhvilloj një numër të madh aktivitetesh që kombinojnë ngritje kapacitetesh, rritje të vetëdijes dhe rrjetin rajonal, qëllim i të cilit është të forcojë ndikimin e Shoqërisë Civile në procesin e reformës drejtë integrimit të BE-së.