Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim PROFESIONAL për MENAXHERË dhe DREJTUES

Trajnim PROFESIONAL për MENAXHERË dhe DREJTUES

Tema: “Të drejtosh dhe menaxhosh suksesshëm një biznes”

Fillimi i trajnimit: E shtunë 09.03.2019 ora 14.00

Vendi i zhvillimit: IRISOFT EDUCATION, Rr Muhamet Gjollesha tek Kryqëzimi i Inxhinierisë së Ndërtimit

Kohëzgjatja: 10 seanca nga 90 minuta

Përshkrimi: 
Të drejtosh dhe menaxhosh në kushtet e tregut në Shqipëri është një sfide dhe një sprove shumë të madhe. Në vazhdën e vështirësive dhe problematikave shumë menaxherë dhe drejtues kompanish e gjejnë veten në vështirësi reale, për efekt të të qenit besnik të formave tradicionale të punës. Të përfshirë nga rutina e ecurisë së aktivitetit te tyre, ata besojnë se aq mund të arrijnë me aq sa njohuri kanë pasi aq lejon tregu por GABOHEN.

Në fakt modelet strategjike inteligjente dhe të sofistikuara të të menaxhuarit po zëvëndësojnë lodhjen fizike aktuale të menaxhimit dhe drejtimit tradicional të menaxherëve dhe drejtuesve sidomos drejt standartizimit dhe konsolidimit të strukturave të funksionimit të brendshëm të kompanive, stabilizimin dhe mirëkonceptimin e proceseve të punës dhe ndarjes së tyre, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e klientëve, ndërtimin dhe konceptimin e strategjive afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit etj.

Në këtë plan ky trajnim do të synojë të pajise dhe pasurojë njohuritë dhe aftësitë e pjesëmarrësve me koncepte, modele, raste, teknika dhe strategji sipas sektorëve të ndryshëm sesi të përmirësojnë drejtimin dhe menaxhimin e biznesit nëpërmjet sugjerimit profesional dhe konkret real të trajnerit në përputhje me tregun shqiptar dhe mentalitetin në funksionimin e sektorëve të ndryshëm.

Në këtë trajnim ftohen të marrin pjesë: Menaxherë dhe drejtues kompanish, Pronarë kompanish të mesme dhe të mëdha, Menaxher dhe Drejtues Departamentesh në kompani të ndryshme, Aspirantë për tu bërë drejtues dhe Menaxherë etj.

Certifikimi: Pjesëmarrësit do të pajisen me CERTIFIKATË VLERËSIMI

Për një informacion të detajuar rreth trajnimit mund të kontaktoni në: [email protected] cel: 0672888893 ose 0697087558