Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim: Le të koordinojmë!

Trajnim: Le të koordinojmë!

 

Datat: 9-14 Maj 2017

Vendi: Petrčani, Kroaci

Pranohen: 30 pjesëmarrës nga vendet e Erasmus + Programi Rinia në Veprim dhe nga Vendet Partnere fshqinj me Evropën.

Afati i fundit për të aplikuar: 31 Mars 2017

Ky trajnim është krijuar për organizatat EVS të cilët kanë ekperiencë mesatare ose të avancuar për koordinimin e aktivitetete.

Përshkrim i përgjithshëm

Organizatat EVS do të kenë një shanc për të ndarë eksperiencën e tyre të mëpërparshme, ndësa të gjitha aftësitë dhe kompetencat e mësuara do të fuqizojnë ata për të marrë më shumë cilësi për projektet e tyre të ardhshme EVS.

Qëllimi: Për të zhvilluar kapacitetet e akredituara dhe të rrisin cilësinë e koordinimit të projekteve EVS.

Objektivat:

 • të kuptohet cikli i plotë i projektit
 • të shqyrtohet roli organizatës koordinuese në projektet EVS dhe mundësitë për forma të reja bashkëpunimi
 • të fitohen kompetencat për planin strategjik EVS
 • të sigurohet hapsirë për shkëmbimin e eksperiencave dhe shembujt e praktikave të mira
 • të sigurohet hapsirë për krijimin e rrjeteve midis organizatave pjesëmarrëse dhe planifikimit të bashkëpunimit të ardhshëm

Rezultatet e pritshme:

Në përfundim të këtij kursi ju do të mund të:

 • rrisni metodën strategjike për pregatitjen, zbatimin dhe vlerësimin e EVS tuaj;
 • përcaktoni dhe shpjegoni hapat e aktivitetit gjatë projektit EVS;
 • reflektoni në mënyrë kritike për të bërë projektin EVS;
 • konceptoni kuptimin e thellë të EVS ( përfitimi i saj në komunitetin lokal, vullnetarët dhe organizatat);
 • të rrisni cilësinë e projekteve EVS, sidomos me vemendje në selektimin e partnerve dhe vullnetarëve;
 • kuptoni mekanizmin e mbështetjes për vullnetarët EVS;
 • përdorni mjete dhe metoda të ndryshme për të ndihmuar vullnetarët të përkthejnë eksperiencën e tyre te punëdhënësi;
 • përcaktoni dhe shpjegoni rolin e koordinimit të organizatës në projektet EVS;
 • kuptoni sfidat e oragnizatave koordinuese dhe do të përballeni me;
 • analizoni në mënyrë kritike potencialin e tyre për t’u bërë organizatë koordinuese në komunitetin tuaj lokal;
 • identifikoni potencialin e partnerëve për projektet e ardhshme;
 • aplikoni procedurën e Youthpass brenda aktiviteteve rinore.

Grupi i synuar :
Menaxher të projekteve EVS dhe coordinator projektesh të akredituar nga organizatat S/H/CO

Kostot

Ky projekt është i financuar nga Erasmus + Programi Rinia në Veprim.

Të përzgjedhurit për këtë kurs do të kenë të gjitha kostot (akomodimin, udhëtimin, vizën, etj…)  të përshtatshme për pjesëmarrësit të paguara nga Nas ose SALTO e cila është e përfshirë në këtë projekt – përvec një tarife për pjesëmarrjen e cila është e ndryshme nga shteti në shtet.

Kontaktoni me Erasmus + për të mësuar më shumë rreth detajeve financiare, mënyrës si duhet të rezervoni biletën tuaj dhe rimbursimin e udhëtimit tuaj. If you come from a country covered by the Southern Mediterranean region, please contact [email protected]

Aplikimi

Organizon:

Agjensia për Mobilitet dhe Programi Evropian (HR NA) – Agjensi Kombëtare

Tel: +385

Për të aplikuar ju duhet të: Shkarkoni formularin e aplikimit

Më shumë informacion : Kalendari i Aktiviteteve.pdf

Kontaktoni për pyetje:

Manda

E-Mail: [email protected]

Përpara se të aplikoju ju lutemi të kontatoni me Before applying please contact the agjensinë në vendin tuaj  për të parë nëse përfshiheni në këtë projekt.