Home / Kurse dhe Trajnime / Trajnim : “Evropa dhe të rinjtë: Si funksionon qytetaria në kontekstin evropian?”

Trajnim : “Evropa dhe të rinjtë: Si funksionon qytetaria në kontekstin evropian?”

19 Dhjetor 2021 – 31 Mars 2022 | online, Slloveni

!! JU LUTEMI TË KENI NË MEND QË KURSI ËSHTË TASHMË I HAPUR, ҫdokush mund të bëhet pjesë dhe nuk ju duhet të plotësoni asnjë aplikim. Link për regjistrim direct është në fund të thirrjes!!

 

Bashkohuni me këtë kurs online për të sfiduar nocionet tuaja për Evropën dhe qytetarinë, për të fituar njohuri të reja dhe për të eksploruar mënyra për t’i trajtuar këto tema me të rinjtë. Kursi ofron video të animuara, të dhëna interaktive, detyra praktike dhe webinarë frymëzues.

Qëllimi i kursit online “Evropa dhe të rinjtë: Si funksionon qytetaria në Evropë?” është rritja e të kuptuarit të praktikave të punës me të rinjtë mbi temat e Evropës dhe qytetarisë si dhe për të eksploruar qasje dhe metoda konkrete për t’i adresuar ato me të rinjtë në punën rinore lokale dhe ndërkombëtare në Evropë.

Ky kurs do ju mundësojë hapësirë dhe mundësi për:

  • të eksploruar dhe sfiduar nocionin tuaj për Europën dhe qytetarinë si dhe për të fituar njohuri të reja;
  • t’u bërë më të vetëdijshëm për çështjet qytetare, politike dhe sociale që janë të rëndësishme për të rinjtë në mbarë Evropën;
  • të gjetur dhe krijuar lidhje ndërmjet praktikës lokale të punës rinore dhe punës rinore transnacionale në Evropë;
  • të zbuluar mundësitë për bashkëpunim transnacional me qëllim mbështetjen e të rinjve aktiv dhe qytetat në Europë.

Ju do të mësoni në platformën online Canvas.

Kursi është i strukturuar në gjashtë module, të cilat do të hapen gradualisht gjatë gjashtë javëve (shih orarin më poshtë). Përveç moduleve në Canvas, do të ketë dy takime dhe katër webinare që do të përfshijnë gjithashtu folës të ftuar, duke ofruar reflektime shtesë mbi temat.

Më shumë informacion rreth  webinar-it dhe të ftuarvë gjeni KËTU!

Modulet:

  • Në kërkim të Evropës: Ҫfarë është Euopa (në të gjithë kompleksitetin e saj)? Hapur në 15 Nëntor 2021.
  • Ndërtojmë Evropën e së nesërmes: Ҫfarë lloj Evrope kërkojmë ?Hapur në 22 Nëntor 2021.
  • Unë, you(th) dhe Evropa: Si e formon Evropa se kush jemi ne?Hapur në 29 Nëntor 2021
  • Të rinjtë shtetas të Evropës: Si mund të vijmë sëbashku në Evropë? Hapet në 6 Dhjetor 2021 (Webinar do të mbahet në datë 8 Dhjetor ora 15:00 – 17:00 CET).
  • Të Rinjtë dhe Evropa: Si të bëjmë ndryshime në Evropë ? Hapet n♪7 datë 13 Dhjetor 2021, (Webinar do të mbahet në 15 Dhjetor në orën 15:00 – 17:00 CET).
  • Ku të shkojmë nga këtu? (si punonjës për të rinjtë) Hapet në date 20 Dhjetor 2021 (Takimi do të mbahet në date 22 Dhjetor ora 15:00 – 17:00 CET).

 

Kliko KËTU për të patur akses në të gjithë takimet!

Kurset do të jetë falas dhe të hapura për të gjithë, por është menduar për personat që punojnë me të rinjtë, të cilët duan të rrisin kuptimin e tyre në tema të Evropës dhe qytetarisë dhe të eksplorojnë qasjet për adresimin e tyre tek të rinjtë që punojnë

Ky kurs organizohet nga SALTO South East Europe Resource Centre

Personat e kontaktit për këtë kurs janë Snezana Baclija Knoch dhe Dragan Atanasov

Shiko videon hyrëse  KËTU!

APLIKO KETU!