Home / Njoftime dhe Aktivitete / Thirrje për vullnetarë EVS në Cracow, Poloni.

Thirrje për vullnetarë EVS në Cracow, Poloni.

Youth Act fton të gjithë të rinjtë e interesuar të aplikojnë për projtekte EVS.

Organizata Polake STRIM me një experience 15 vjeçare me projekte  rinore, ka hapur thirrje për vullnetarë nga vendet e ndryshme të Europës dhe Ballkanit, nëpërmjet programit European Volunteer Service.

Youth Act Center si organizatë partnere  ofron mundësinë për të rinjtë shqiptarë për të aplikuar dhe për të qënë organizatë mbështetës gjatë gjithë periudhës së projektit.

Aktivitetet e këtij projekti do të zhvillohen në qytetin e Krakovës.

Vullnetarët e përzgjedhur duhet të jënë  nga  data 01/10/2016 deri më 30/06/2017
Ky projekt do të mundësojë përfshirjen e të rinjve në aktivitetet e institucioneve edukuese  si edhe duke çliruar kreativitetin e tyre në aktivitete lokale dhe qytetare.

Qëllimi kryesor i këtij projekti është që të sigurojë rininë evropiane me mundësi për të zhvilluar njohuritë, shkathtësitë dhe qëndrimet përmes punës në institucionet polake të përfshira në edukimin formal dhe jo-formal

Aktivitetet e projekteve  do të zhvillohen në njëmbëdhjetë organizata pritëse të Krakovës si: kopshte, shkollë fillore, Qendër rinore kulturore, Biblioteka rajonale dhe OJQ.

Për të gjitha  detajet e projektit ju lutem shihni  materialet e më poshtme:

Nëse doni të bëheni pjesë, plotësoni formularin e aplikimit dhe dërgojeni tek [email protected] brenda datës 10 Prill 2016.

Vetëm kandidatet e përzgjedhur do të njoftohen  për intervistën në skype.

EVS application form

InfoPack Strim