Home / Njoftime dhe Aktivitete / Thirrje për Aplikim për të qenë pjesë e MODELIT Y-O

Thirrje për Aplikim për të qenë pjesë e MODELIT Y-O

A jeni një individ i ri i pasionuar për të bërë një ndryshim në komunitetin tuaj dhe për të ndikuar në politikat rinore?

Ju ftojmë të aplikoni për të qenë pjesë e një projekti inovativ që synon formësimin e angazhimit të të rinjve në politikë dhe shoqëri!

Projekti “Një Model Parashikues Ndërrajonal për Formimin e Politikave Rinore – Vëzhguesit Rinor” është një nismë 24 mujore që synon të krijojë një model të ri për angazhimin e të rinjve në politikë dhe shoqëri të quajtur “Y-Os” (Youth Observers).

Ky projekt përfshin pjesëmarrës nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Italia, duke inkurajuar dialogun politik, bashkëpunimin, rrjetëzimin dhe shkëmbimin e praktikave më të mira. Ai synon të rrisë kapacitetet e të rinjve dhe të promovojë bashkëpunimin strategjik ndërmjet organizatave rinore nëpër këto rajone.

Pranueshmëria:

• Të rinjtë e moshës 19-30 vjeç nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Italia.

• I pasionuar pas angazhimit të të rinjve, politikës dhe çështjeve shoqërore.

• Të përkushtuar për të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e projektit, duke përfshirë seminaret, vizitat studimore, sesionet e trajnimit dhe konferencën përfundimtare.

Procesi i aplikimit: Për të aplikuar, ju lutemi dorëzoni Aplikimet në: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKERtJpO2sEEuFA8Q9dQlvLSZU0mCKQRSL2iTUU6rDup6ILA/viewform?usp=pp_url

Afati i fundit për Aplikime: 1-21 korrik 2024

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni: [email protected]