Home / Rubrikë / Zëri i të rinjve / Të rinjtë shqiptarë dhe problemet e tyre

Të rinjtë shqiptarë dhe problemet e tyre

Nga Behar Osmani – Jeta në rini është përplotë stuhi. Stuhi që sjellin herë dhimbje, herë kënaqësi. Herë kënaqësi sjellë jeta e rinisë në shoqëri, por edhe dhimbje sjellë jeta e rinisë në vetmi… Në moshën e rinisë përfundon mosha e lumtur e fëmijërisë. Mosha e lumtur e fëmijërisë përfundon, por mosha e shqetësimeve të rinisë po sa fillon.

Fillon një etapë e re, krahas shqetësimeve, një etapë e re e zhvillimeve. Zhvillimeve fizike, psiqike, sociale, emocionale, shpirtërore, intelektuale… Rinia krijon pikëpamjen e vet ndaj jetës, por kjo pikëpamje është shumë larg prej së vërtetës. E vërteta për rininë është ajo që ju servohet apo edhe ajo që prej tyre krijohet. Krijohet me mendime, gjykime, arsyetime, por që përfundojnë shpesh me zhgënjime, me dështime, me pësime.
Këto zhgënjime, këto dështime, këto pësime, ka mundësi reale të bëhën mësime.
Rinia është produkt i shoqërisë, po të ishte ajo perfekte, i gjithë njerëzimi do të ishte i tillë, por nuk është, dhe në vënd që të ndihmojë, mbulon veten duke thënë ‘kjo është rinia e sotme’.

Problemi më i madh i një pjese të madhe të rinis është se ata janë jashtë realitetit, nuk i kuptojnë rethanat, kohën apo vëndin ku jetojnë. Çdo ditë dëgjojmë për incidente të shkaktuara nga të rinjtë e sotëm.

Shumica e vjedhjeve, grabitjeve dhe sidomos trafiku dhe përdorimi i lëndëve narkotike, zhvillohet kryesishtë nga të rinjtë e sotëm. Kemi në përgjithësi një degradim të përgjithshëm tek të rinjtë, si për nga mënyra e të sjellurit në jetën e përditshme, në atë familjare dhe në shumë vënde dhe mënyra që ata preferojnë.

Problem tjetër është se rinia si e tillë e sheh partinë si kyçin e zgjidhjes së jetës së tyre, merr model njerëz të gjymtuar, por asnjëher njerëz të suksesshëm. Pastaj rinia ka edhe sfida të ndryshme me të cilat ajo përballet, dhe njëra prej sfidave të tyre është që të jenë në shkollë, sepse sistemi arsimor nuk ofron atë që duhet t’ua ofrojë, dhe të rinjtë duhet të bëjnë trefishin e përpjekjeve për të marrë atë që ju nevojitet, duhet të luftojë shumë që të marrë një vënd pune, duhet të luftojë edhe me paragjykimet e prindërve për atë që ata bëjnë dhe problemi thelbësor është moskuptimi i gjërave që të rinjtë i përjetojnë.

“Diktatorët” e parë të fëmijëve të tyre janë prindërit e tyre, të cilët nuk janë realizuar vetë në jetën e tyre dhe duan që fëmijët e tyre të realizojnë maksimumin edhe kur ata nuk kanë aftësi për t’u realizuar, dhe edukimi për t’u bërë rini revolucionare apo për ndryshimin e pozitivitetit, ky edukim nuk i bëhet në moshën 20 vjeçare, por shumë kohë më herët apo 20 vjeç para lindjes së fëmijës, pra njëherë duhet të edukosh veten dhe gradualisht bëhet edhe edukimi i femijës.

Problem tjetër është që rinia e sotme preferon të largohet nga ky vënd që ndodhet, sepse nuk ju dëgjohet mendimi ose nuk ka vënd për ta, sepse ajo që qeveris sot nuk është mirësjellja apo edukata por është forca.

Të gjitha mundësit dhe energjitë shkojnë kot thuajse në të gjitha anët.

Ata si të tillë, duke qenë preh e një mendimi publik të gabuar, emancipimi. /albeu.com/