Home / Njoftime dhe Aktivitete / Të rinjtë flasin / Youth talk!

Të rinjtë flasin / Youth talk!

SESION TRAINIMESH PËR TË RINJTË DHE ORGANIZATAT RINORE

Çdo të Martë, ora 16.00, prej muajit Shtator deri në Dhjetor 2019
Salla e Takimeve, ANYN Shqipëri


Eja të flasësh me NE!

Nëse ju doni të përmirësoni aftësitë tuaja në të folur dhe në të njejtën kohë të merrni ide se si mund të zhvilloni organizatën tuaj, ju duhet të bashkoheni me ne çdo të Martë në “TË RINJTË FLASIN”!

Përveç të qënit një aktivitet social, të folurit gjithashtu është çelësi numër një i suksesit. Gjatë këtyre seancave ne do të diskutojmë së bashku çështje të ndryshme rinore dhe herë pas here do të zhvillojmë trajnime mbi tematika mjaft të dobishme. Kjo është një mundësi që ju nuk do të dëshironit ta humbisnit.

“TË RINJTË FLASIN”, është një aktivitet i përjavshëm i iniciuar për herë të parë në Shqipëri (në vitin 2016) nga Rrjeti Kombëtar i të Rinjve në Shqipëri (ANYN) dhe CRCA/ECPAT Shqipëri.

Qëllimi i takimit është të risë, fuqizojë dhe përfshijë organizatat rinore dhe vetë të rinjtë e Tiranës nëpërmjet diskutimeve, trajnimeve dhe ndarjes së eksperiencave, si dhe të krijojë ura lidhëse ndërmjet tyre.

Në fokus të këtij aktiviteti do të jenë tema të ndryshme si: mbështetja e organizatave rinore, komunikimi strategjik, fjalimet e urrejtjes, gjithëpërfshirja, anti-diskriminimi, feminizmi, vullnetarizmi, si dhe shumë çështje të tjera që do të sugjerohen nga vetë të rinjtë pjesëmarrës.

Në takimet e “TË RINJTË FLASIN”, Ambasadorët e Rinisë të përzgjedhur në Samitin e 1-rë Kombëtar të të Rinjve në Shqipëri, do të ndajnë me të rinjtë pjesëmarrës histori frymëzuese duke i inkurajuar ata për të mos u dorëzuar dhe për të ecur drejt politikës dhe lidërshipit, në mënyrë që pjesëmarrja e të rinjve në proceset vendimmarrëse në Shqipëri të rritet.

Të rinj e të reja, aktivistë të shoqërisë civile, përfaqësues të forumeve politike rinore, gjimnazistë dhe studentë janë të ftuar për të aplikuar për të qenë pjesë e “TË RINJTË FLASIN”.
Jeni të lutur të dërgoni pranë Rrjetit Kombëtar të të Rinjve (ANYN) një Letër Interesi se përse ju dëshironi të jeni pjesë e grupit dhe takimeve “TË RINJTË FLASIN”.

Afati i fundit i dërgimit të Letrës së Interesit, në adresën [email protected] është data 31 Korrik 2019.

Në përfundim të sesioneve sipas tematikave përkatëse, pjesëmarrësit të cilët i kanë ndjekur rregullisht ato, do të pajisen me CERTIFIKATË.

“TË RINJTË FLASIN” mbështetet nga Global Campaign for Education – GCE dhe çdo trajnim do të jetë falas për çdo të ri e të re që do të përzgjidhet.