Home / Njoftime dhe Aktivitete / Takim me përfaqësues të organizatave rinore, vullnetarë e studentë

Takim me përfaqësues të organizatave rinore, vullnetarë e studentë

Në kuadër të projektit “Regional Youth Compact for Europe” i cili është një inisiativë bashkëpunimi e nisur nga 14 organizata të shoqërisë civile nga vendet e Bashkimit Europian, Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë me qëllim rritjen e pjesëmarrjes efektive të shoqërisë civile dhe organizatave rinore në procesin e integrimit në BE, Qendra Youth Act zhvilloi aktivitetin “Community multi stakeholders` platforms “Monitoring Reforms Locally – Good Practice Becomes Our Practice” me përfaqësues të organizatave rinore, vullnetarë e studentë në ambientet e Universitetit Marin Barleti.

Në këtë aktivitet u diskutua mbi:

–       Strategjitë që po ndiqen me qëllim përshpejtimin e integrimit të Shqipërisë në BE.

–          Rolin e organizatave rinore në strategjitë dhe politikat e përfshirjes në BE.

–        Rëndësinë e bashkëpunimit me organizatat rajonale për aktivitete e inisiativa të përbashkëta.