Home / Histori Suksesi / Simposium“Visible Value: Growing Youth Work in Europe” në Budapest

Simposium“Visible Value: Growing Youth Work in Europe” në Budapest

Më 31 Maj – 1 Qershor, Stiveni, anëtar i Panelit Rinor të Kartës Rinore Europiane mori pjesë në simposiumin “Visible Value: Growing Youth Work in Europe” në Budapest. Qëllimi i aktivitetit ishte t’i ofronte komunitetit të punonjësve dhe aktivistëve rinorë një ambient për të mësuar, për të ndarë eksperienca dhe për t’u rrjetëzuar. Stiveni pati mundësinë të adresonte problemet që rinia has në ditët e sotme, duke përmendur këtu skepticizmin nga të rinjtë dhe nevojën për të integruar të rinj nga zonat rurale.
Ky event u mbajt në kuadër të festimeve të 25 vjetorit të bashkëpunimit midis Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës.