Home / Kurse dhe Trajnime / Si të vërtetoni Aftësitë e vullnetarëve tuaj?- Prezantimi i platformës së certifikatës GloRe

Si të vërtetoni Aftësitë e vullnetarëve tuaj?- Prezantimi i platformës së certifikatës GloRe

1 Prill 2021 | Turqi

Pjesëmarrës: 60 persona

Gjuha e punës: Anglisht dhe Turqisht

Afati i fundit për tëaplikuar: 30 Mars 2021

Zbuloni një mjet të ri punë për të njohur aftësitë e buta të fituara nga të rinjtë permes aktiviteteve vullnetare lokale dhe ndërkombëtare.  Zbuloni platformën e-learning,  procesin e çertifikimit dhe si të përdorni ato në organizatën tuaj.   

Webinar do të mbahet nga ora 10:00 – 12:30 online. Karakteristikat kryesore të platformës së çertifikimit dhe mundësia që organizatat e reja të përdorin sistemin e çertifikimit do të paraqiten përmes metodave të ndërveprimit. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të ndahen në grupe të vogla  për të njohur më mire njëri –tjetrin dhe të krijojnë partneritete të reja në fushën e vullnetarizmit, çertifikimit të mësimit dhe fuqizimin e të rinjve.

Platforma

Kjo është një platformë çertifikimi e cila lejon të rinjtë të bëjnë aktivitete vullnetarizmi ndërkombëtare dhe lokale për të marrë çertificatë që dëshmon aftësitë e tyre që kanë fituar.

Versioni i fundit i platformës, i cili është lançuar në Mars 2021, jep mundësinë të marrësh një çertificatë në Anglisht, Turqisht, Italisht dhe në Spanjisht. Vullnetarët kanë mundësinë të ecin përmes 26 modulesh e-learning të cilat i ndihmojnë ata të vlerërojnë nivelin e tyre në secilën prej aftësive të çertifikuara nga platform dhe të krijojnë një dosier të shkurtër në mësimin e tyre. Në fund të procesit organizata pritëse do lëshoj çertifikatat dhe do të mbaj përgjegjësi për vlefshmërinë dhe informacionin e shënuar në të.

Çertifikata është e njohur në nivel ndërkombëtar nga anëtarët  komunitetit ndërkombëtar Rreti GloRe dhe nga disa institucione arsimore publike.

Rrjeti GloRe

Rrjeti GloRe është një organizatë ombrellë e organizatave që duhet jetë anëtare për të përdorur platformën e çertificatës dhe që përshkruan përdorimin e saktë tëplatformës dhe anëtarësimet.

Kostot:

Ky trajnim do të ofrohet falas për të përzgjedhurit.

Kontakt për pyetje:

Tommaso Pescetto Cosentino

Website: https://local.glorecertificate.net/

Facebook: https://www.facebook.com/volunteeringcertificate

E-Mail: [email protected]

Phone: +393385776160