Home / Kurse dhe Trajnime / Shkollë Verore “Bridging Cultures” | Mostar

Shkollë Verore “Bridging Cultures” | Mostar

Datat: 5 – 15 Gusht 2019

Vendi: Mostar, Bosnje Hercegovinë

Afati i fundit i aplikimit: 10 Korrik 2019 ( ndërsa për pjesëmarrësit nga Kosova është data 5 Korrik 2019)!

 

  •  Jeni 15-18 vjeç nga Shqipëria, Bosnje Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi apo Serbia?

  •  Jeni të interesuar për të mësuar më shumë rreth kulturave të ndryshme?

  • Apliko për të ndjekur shkollën verore “Bridging Cultures”!

Ky program do të zhvillohet në datat 5 – 15 Gusht 2019 në Mostar, Bosnje Hercegovinë. Të gjitha shpenzimet gjatë shkollës verore si akomodim dhe ushqimi janë të mbuluara, përvec shpenzimeve të udhëtimit, të cilat pjesëmarrësit duhet t’i mbulojnë vetë.

Për çdo pyetje apo informacion shtesë ju mund të kontaktoni në adresën: [email protected].

“Bridging Cultures” është një program veror për të rinjtë të cilët përgjat 10 ditëve do të përfshihen në tema të ndryshme mbi të kuptuarin ndërkulturor të tilla si, komumikimi jo i dhunshëm, ndërtimi i paqes, etj përmes workshop-eve dhe artit.

KUJDES:

Të gjithë pjesëmarrësit duhet të marrin informacion të detajuar për mënyrën e udhëtimit sepse do të organizohet në mënyrë individuale. Të rinjtë nën moshën 18-vjec duhet të jenë të pajisur me prokurë nga prindërit.

Apliko tani!