Home / Kurse dhe Trajnime / Shërbim Vullnetar Evropian (EVS) në Spanjë

Shërbim Vullnetar Evropian (EVS) në Spanjë

 

 

Vendi: Elche, Spanje

Datat e projektit: 14/01/2018 – 23/12/2018

Kohëzgjatja: 11 muaj

Aplikantët: Nga të gjithë shtetet

Instituti mikëpritës:  Fundacioni Elche Acoge

Afati i aplikimit: 16 Shtator 2017

Projekti EVS i “Elche Acoge”, një organizatë jofitimprurëse dhe joqeveritare  ka  qëllim të promovojë të drejtat e imigrantëve , duke ndërtuar ura ndërmjet atyre dhe shoqërisë  mikpritëse, promovimin  e mirëkuptimit, respektimit të ndërsjellë dhe harmonisë ndërkulturore.

Objektivi  kryesor është të përmirsojmë kushtet e jetës së emigrantëve, duke  favorizuar

integrimin dhe bashkëjetesën ndërkulturore, zhvillimin social dhe personal, për të promovuar të drejtat e tyre duke bashkpunuar me organizata ose institucione publik dhe privat.

Vullnetarët do të jenë të përfshirë në këto aktivitete: 

  • Menaxhimin e radios;
  • Pjesëmarrje në trajnime sportive;
  • të propozojnë detyrat e shtëpisë dhe mësimin e gjuhës;
  • Organizimi i trajnimeve dhe aktiviteteve të ndryshme për promovimin e pjesmarrjes rinore.

Kriteret për vullnetarët: 

  • Të jenë të përkushtuar;
  • Të kenë aftësi për të kaluar kohën e lirë me fëmijët (teatër,sporte, gjuhë e huaj etj;
  • Të  jenë të gatshëm të bashkëpunojnë me të rinj nga  prejardhje të ndryshme;
  • Të kenë njohuri në nivel të vogël tëSpanjishtes, pasi të rinjtë në zonën ku do të punohet nuk kanë nivel të mirë të gjuhës angleze .

Kostot:

Shpenzimet e udhëtimit do të rimbursohen deri në një vlerë të caktuar që ëshë vendosur nga Komisioni Europian; Akomodimi, ushqimi dhe bileta e udhëtimit janë  të siguruara nga organizata  pritëse.  Gjithashtu vullnetarët do të marin dhe një shumë të caktuar cdo muaj për shpenzime personale.

Për të aplikuar ju duhet të klikoni Këtu  dhe të bashkëngjisni formularin e plotësuar, CV tuaj, një fotografi dhe një letër motivimi.