Home / Njoftime dhe Aktivitete / Shërbim Vullnetar Europian në Finlandë

Shërbim Vullnetar Europian në Finlandë

 

Afati i aplikimit: 31 Korrik 2018

Thirrje për: pjesëmarrës të moshës 18-30 vjeç të cilët jetojnë në një nga vendet Partnere ose Vendet e Programit Erasmus+. Vend Partner është edhe Shqipëria.

Vendi: Kisälli-Harjulanmäki, Helsinki-Finlandë

Periudha: 1 Shtator 2018 – 1 Korrik 2019 (10 muaj, me mundësi për tu shtyrë 12 muaj)

Përshkrim i aktiviteteve

Organizata Maailmanvaihto në Finlandë kërkon vullnetarë pasi qyteza Kisälli-Harjulanmäki organizon dhe kontribuon në 2 aktivitete kryesore:

  1. Një shtëpi infermierie të quajtur “Harjulanmäki” për persona me probleme të shëndetit mendor.
  2. Një qendër të quajtur “Kisälli” e cila siguron terapi nëpërmjet artit dhe punës për personat me aftësi të kufizuar.

Kostot

Fondet e Erasmus+ mbulojnë:

  • Shpenzimet e udhëtimit vajtje-ardhje. Vetëm në disa raste vullnetari duhet të paguajë njëvlerë të vogël.

  • Sigurimi shëndetit,

  • Kostot locale të udhëtimit.

  • Mësim të gjuhës vendase.

  • Para xhepi mujore në masën 125 euro.

Ushqimi dhe akomodimi, të cilat mbulohen nga vendi ku ushtrohet aktiviteti vullnetar.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar plotësoni formularin e aplikimit.

Për më shumë informacioni vizitoni faqen zyrtare.