Home / Njoftime dhe Aktivitete / Seminar: “Të rinjtë si promovues të qëndrueshmërisë: Karta Rinore Evropiane si një mjet për të përforcuar lëvizshmërinë e qëndrueshme” | Vitoria-Gasteiz, Spanjë

Seminar: “Të rinjtë si promovues të qëndrueshmërisë: Karta Rinore Evropiane si një mjet për të përforcuar lëvizshmërinë e qëndrueshme” | Vitoria-Gasteiz, Spanjë

Në datat 29 Nëntor – 1 Dhjetor, drejtoresha ekzekutive e Qendrës Youth Act, znj. Sabina Borakaj mori pjesë në seminarin “Të rinjtë si promovues të qëndrueshmërisë: Karta Rinore Evropiane si një mjet për të përforcuar lëvizshmërinë e qëndrueshme”, në Vitoria-Gasteiz. Ky seminar u organizuar nga EYCA (European Youth Card Association) me mbështetjen e Këshillit të Evropës dhe Qeverisë së Vendit Bask.

Organizuar në kuadrin e Marrëveshjes së Pjesshme të Këshillit të Evropës për Lëvizshmërinë e Rinisë përmes Kartës Rinore, kjo ngjarje mblodhi vendimmarrës, të rinj, punonjës të rinjsh dhe përfaqësues të sektorit privat për të diskutuar prioritetet e lëvizshmërisë së qëndrueshme.
Filluam në Palacio Europa dhe Ataria, vende simbolike që i bëjnë jehonë dimensionit evropian dhe temës së qëndrueshmërisë. Qëllimi ishte të përforcohen zërat e të rinjve, duke nxitur praktika të ndërgjegjshme për mjedisin nga bizneset dhe përfaqësuesit politikë.

Në 2 ditë seminar pjesëmarrësit u bënë pjesë e punës në grup, mësuan më shumë rreth Kartës Rinore në shtete të tjera nëpërmjet prezantimeve të Best Practice, gjithashtu u sigurua një platformë e gjallë për debat dhe bashkëpunim midis palëve të interesuara nga 17 kombësi, duke u fokusuar në fuqizimin e brezave të rinj për të trajtuar ndryshimet klimatike, tranzicionin ekonomik dhe qëndrueshmërinë.