Home / Njoftime dhe Aktivitete / Qendra Youth Act bëhet Anëtare me të Drejta të Plota pranë EYCA

Qendra Youth Act bëhet Anëtare me të Drejta të Plota pranë EYCA

 

 

Qendra Youth Act pas një pune të suksesshme 3 vjeçare me Kartën Rinore Evropiane në Shqipëri është bërë Anëtare me të Drejta të Plota pranë EYCA (European Youth Card Association) me qendër në Bruksel.

Youth Act ka nisur proçedurat për t’u bërë pjesë e familjes EYCA që prej muajit Maj të vitit 2014. Pasi ndjekjes së këtyre  proçedurave dhe plotësimit të formularit të aplikimit, në Shkurt 2015 patëm kënaqësinë të mirëpresinim pranë zyrave tona, Drejtorin e EYCA Z. Manel Sanchez, dhe koordinatoren e Grupit 5 dhe njëkohësisht anëtare bordi pranë EYCA Znj. Gazela Pudar.

Pas kësaj vizite pozitive, Bordi vendosi të pranojë kërkesën e Youth Act për t’u bërë anëtare e EYCA, dhe në Maj 2015 u nënshkru zyrtarisht marrëveshja në Konferencën e Zhvilluar në Gotebog, Suedi.

Gjatë kësaj periudhe që Youth Act ishte anëare e EYCA, janë zhvilluar disa aktivitete të tilla si:

  • Promovim i Kartës Rinore Evropiane në Shqipëri nëpërmjet mënyrave të ndryshme të komunikimit. Deri më tani janë rreth 7500 të rinj anëtarë të cilët përdorin kartën e tyre brenda dhe jashtë vendit dhe marrin informacion të vazhdueshëm për mobilitetin rinor.

  • Gjatë kësaj periudhe Qendra Youth Act ka bërë takime të shpeshta në Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, gjithashtu dhe në Ministrinë e Arsimit për të mbështetur Kartën Rinore Evropiane në nivel lokal.

  • Është rritur numri i bizneseve që ofrojnë zbritje në sektorin publik dhe atë privat.

  • Janë bërë aplikime në donator të ndryshëm për të mbështetur Kartën Rinore Evropiane.

Që nga muaji Shkurt 2015 deri më tani janë bërë 3 vite që Qendra Youth Act punon në fushën e rinisë për t’i fuqizuar ata nëpërmjet projekteve të ndryshme. Ky vit ishte dhe momenti i duhur për të aplikuar pranë EYCA për t’u bërë Anëtarë me të Drejta të Plota (Full Membership). Bordi Drejtues i EYCA pranoj kërkesën e Youth Act dhe marrëveshja u nënshkrua më 9 Qershor 2018 gjatë Konferencës së 34 të EYCA e cila u mbajt në Cascai, Portugali ku ishin 100 pjesëmarrës nga e gjithë Europa.