Home / Njoftime dhe Aktivitete / Programi i Medias Dixhitale i “Balkans Voices”: Thirrje për aplikime për aktorë të rinj në media në sektorin e medias dixhitale në Ballkanin Perëndimor

Programi i Medias Dixhitale i “Balkans Voices”: Thirrje për aplikime për aktorë të rinj në media në sektorin e medias dixhitale në Ballkanin Perëndimor

A e konsideroni veten bloger, podcaster, apo influencer? A prodhoni përmbajtje origjinale për tema me rëndësi për shoqërinë? A dëshironi të zhvilloni platformën tuaj dhe të forconi aftësitë tuaja teknike, dixhitale, dhe të biznesit, ndërsa takoni kolegët tuaj në rajon?

Nëse u përgjigjët po, atëherë kjo mundësi mund të jetë e duhura për ju!

Canal France International (CFI), në bashkëpunim me Mediacentar Sarajevo, Institutin Shqiptar të Medias, Institutin Malazez të Medias, Institutin Maqedonas për Median, Shkollën e Gazetarisë Novi Sad dhe Fondacionin për Informacion, Media, Dialog dhe Arsim KosovaLive ju ftojnë të aplikoni në Programin e Medias Dixhitale të “Balkans Voices.”

Kush mund të aplikojë?

Nëse doni të merrni pjesë në Programin e Medias Dixhitale të “Balkans Voices” duhet që:

 • Të jeni në moshën 18-30 vjeç;
 • Të jeni me banim në një nga gjashtë vendet e kësaj thirrjeje: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia;
 • Të keni një nivel bazik të anglishtes (kuptimi dhe e folura (minimum niveli B1l)) në mënyrë që të jeni në gjendje të komunikoni me pjesëmarrësit e tjerë dhe të merrni pjesë pa probleme në aktivitete;
 • Të merrni pjesë në aktivitetet e programit
 • Të jeni në gjendje të tregoni se keni një minimum prej tre muajsh prodhimi aktiv të përmbajtjes mediatike dhe shpërndarje në audiencë nëpërmjet platformës tuaj;
 • Të jeni të gatshëm të mbuloni tema sociale, mjedisore apo kulturoresi më poshtë (por jo të kufizuara vetëm te këto) :
  • Punësimi i të rinjve dhe Inovacioni;
  • Vlerësimi i mundësive për të rinjtë e Ballkanit Perëndimor;
  • Migracioni dhe Kthimi në atdhe;
  • Identitetet dhe Minoritetet (LGBTQ+, Roma, Ashkali etj.);
  • Gjinia dhe barazia gjinore;
  • Mjedisi;
  • Të drejtat e njeriut;
  • Tema përgjithësisht të lidhura me Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm [Sustainable Development Goals (SDGs)]

Rreth Programit të Medias Dixhitale të “Balkans Voices”

Programi i Medias Dixhitale të “Balkans Voices” është pjesë e projektit Balkans Voices, të financuar nga Ministria Franceze për Europën dhe Punët e Jashme dhe të zbatuar nga CFI në bashkëpunim me Shërbimin për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore në Ambasadat Franceze në vendet e synuara nga projekti: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia.

Programi synon të fuqizojë aftësitë e kontributorëve në median e re të moshës 18-30 vjeç në vendet e sipërpërmendura.

Aktivitete të Programit të Medias Dixhitale “Balkans Voices”

Pas procesit të përzgjedhjes, do t’i bashkoheni një grupi prej afërsisht 60 producentësh të rinj të medias nga gjashtë vendet e synuara nga projekti dhe do të merrni pjesë në aktivitetet e programit:

 • Një konferencë rajonale online, e cila do të mbahet në 3 dhe 4 qershor 2021, duke sjellë së bashku 60 të rinjtë e përzgjedhur. Kjo do t’ju japë mundësinë të merrni pjesë në aktivitete si tryeza të rrumbullakëta, debate, fjalimet kryesore, si dhe punën në grup bashkë me kontribues të tjerë të sektorit të medias online në rajon. Gjithashtu do të keni mundësinë të zbuloni projektet e të rinjve të tjerë dhe të ndërveproni online.

Konferenca do të mbulojë tema të tilla si:

 • Sfidat e aktorëve të rinj në media në vendet e Ballkanit Perëndimor
 • Ndërtimi i audiencave online
 • Promovimi i përmbajtjes mediatike
 • Monetizimi i produktit mediatik
 • Administrimi i gjuhës së urrejtjes dhe komenteve të lidhura me të
 • Përdorimi i influencës për të promovuar tema sociale / mjedisore/ kulturore dhe për të fuqizuar grupet vulnerabël
 • Workshope rajonale, të cilat do të mbahen në shtator dhe tetor 2021: Do të keni mundësinë të merrni pjesë në një workshop tre ditor në një nga kryeqytetet e gjashtë vendeve (gjithnjë nëse udhëtimi do të jetë i mundur) dhe të merrni pjesë në sesionet e trajnimit me një grup prej 15 të rinjsh nga vendet e synuara.

Workshopet do të mbulojnë tema të tilla si:

 • Modelet ekonomike të medias së re
 • Përdorimi i të dhënave të audiencës për të përshtatur përmbajtjen tuaj
 • Mjetet e zhvillimi të karrierës
 • Prodhimi i fotove, videove, audios
 • Ruajtja e sigurisë në mjedisin online

Ndër 60 prodhuesit e përmbajtjes mediatike, një numër i caktuar aplikantësh do të përzgjidhen për të marrë pjesë në aktivitetet e mëtejshme:

 • Një program një-javor inkubimi në Paris në nëntor 2021 (afërsisht 18 të rinj do të identifikohen dhe do të përzgjidhen për konferencën dhe ëorkshopet) dhe gjashtë muaj mentorim (12 pjesëmarrës nga seanca e inkubimit do të mbështeten më tej nëpërmjet mentorimit).

Paneli përzgjedhës dhe kriteret e vlerësimit

Një komitet përzgjedhës i përbërë nga CFI dhe partnerët tanë lokalë do të vlerësojë aplikimet, do të diskutojë, dhe do të vendosë për të rinjtë e përzgjedhur nga sektori i medias së re. Rezultatet do të komunikohen në fund të majit 2021.

Kriteret e vlerësimit që do të merren parasysh për përzgjedhjen janë si më poshtë:

Motivimi dhe aftësia e aplikantit për të marrë pjesë në aktivitetet e programit (konferenca dhe workshop; sesioni i inkubimit dhe i mentorimit nëse përzgjidheni)  (50/100)

 • Kuptimi i objektivave dhe termave të Programit të Medias Dixhitale të Balkans Voices”
 • Gatishmëria për të zhvilluar më tej platformën (blog/podcast/profil në media sociale etj.), në nivel kombëtar dhe/ose rajonal
 • Motivimi dhe aftësia për të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet (përfshirë edhe workshop-in e inkubimit)
 • Gatishmëria për të komunikuar në progresin e bërë me platformën, gjatë dhe pas pjesëmarrjes në program
 • Interes i veçantë ose njohuri e mëparshme në fushat e përmendura në thirrje (shih seksionin “Kush mund të aplikojë?”), dhe motivimi apo mundësia për të mësuar, si dhe gatishmëria për të promovuar tema me rëndësi sociale për komunitetet e tyre

Cilësia dhe rëndësia e përmbajtjes së prodhuar nga aplikanti (35/100)

 • Rëndësia e temës së mbuluar në lidhje me kriteret e pranueshmërisë
 • Cilësia teknike e përmbajtjes tashmë të prodhuar
 • Audienca e platformës (#views #followers etj.)
 • Mundësia për t’u rritur si media

Kreativiteti dhe Inovacioni i përmbajtjes së prodhuar nga aplikanti (15/100)

 • Përshtatja e platformës me sferën dixhitale dhe origjinaliteti në mënyrën e mbërritjes te audienca
 • Origjinaliteti i fomatit dhe/ose e narrativës
 • Vlera e shtuar në krahasim me median dixhitale ekzistuese

Vëmendje e posaçme do t’u kushtohet aplikimeve të femrave dhe aplikimeve që përqendrohen te temat e barazisë gjinore.

Kalendari i thirrjes

 • Botimi i thirrjes për projekte: E premte, 16 prill, 2021
 • Afati i aplikimit për platformën online: E hënë, 10 maj, ora 20.00 me orën lokale;
 • Njoftimi i të përzgjedhurve: 25 maj,  2021. 
 • Finalizimi i fillimit të programit – Firmosja e marrëveshjes së pjesëmarrjes: maj-qershor 2021
 • Një proces i mëtejshëm përzgjedhjeje do të vendosë për rreth 18 pjesëmarrës në programin e inkubimit në Paris në nëntor 2021 (nëse udhëtimi ndërkombëtar do të jetë i mundshëm në atë kohë)

Përbërja e DOSJES së aplikimit

Formulari i aplikimit duhet plotësuar online në anglisht. Ju lutem vini re që në fillim duhet të REGJISTROHENI  për të patur akses në formularin e aplikimit.

Vetëm dosjet e plota do të merren parasysh.

Ju lutem ruani një kopje të dosjes së dërguar.

Dosja duhet të përmbajë dokumentet e mëposhtme:

 • Formulari online (të gjitha fushat e plotësuara)
 • Pyetësori i plotësuar për vlerësimin e nevojave (sipas këtij formati )

Rreth projektit Balkans Voices

Finanuar nga Ministria Franceze për Europën dhe Punët e Jashtme, objektivi kryesor i projektit Balkans Voices është t’i japë mundësi një brezi të ri talentesh të reja të zënë vendin e tyre në gjuhën e përdorur në media dhe të shprehen hapur për temat që i frymëzojnë në vendin e tyre.

Projekti po zbaton aktivitete me të rinj në fushat e edukimit për median dhe informacionin, media dixhitale, si dhe prodhimet audiovizuale.

Për të mësuar më shumë rreth aktiviteteve të projektit, vizitoni këtë faqe: https://cfi.fr/en/project/balkans-voices

Pyetje?

Nëse keni pyetje, ju lutem dërgoni e-mail në këto adresa para datës 10 maj, 2021, në orën 6 p.m. GMT: [email protected] dhe [email protected] 

Përgjigjet për pyetjet do të botohen në platformën e thirrjes për aplikime.