Home / Njoftime dhe Aktivitete / Programi Hubert H. Humphrey 2018-2019

Programi Hubert H. Humphrey 2018-2019

 

Ambasada e Shteteve të bashkuara të Amerikës pranon aplikime për Programin Hubert H. Humphrey për vitin akademik 2018 – 2019. Ky program u jep mundësinë personave që janë në mes të karrierës së tyre profesionale dhe me potencial udhëheqës të shkojnë në Shtetet e Bashkuara për një vit të nivelit pasuniversitar, jo në nivel diplome shtetërore për kurse akademike dhe aktivitete të zhvillimit profesional. Duke iu ofruar udhëheqësve të ardhshëm dhe hartuesve të politikave një përvojë në shoqërinë dhe kulturën amerikane, si edhe fushat profesionale, programi siguron një bazë të qëndrueshme për lidhjet e frytshme mes amerikanëve dhe homologëve të tyre profesionistë jashtë shtetit. Kandidatët emërohen në bazë të potencialit për udhëheqje dhe përkushtim në shërbim publik.

Fushat e Programit

 • Bujqësi dhe zhvillim rural
 • Komunikim/Gazetari
 • Abuzimi me lëndët narkotike në arsim, parandalimi dhe trajtimi
 • Zhvillimi ekonomik/Financë, Bankë
 • Administrata arsimore, planifikimi dhe politikat
 • Administrata e Arsimit Universitar
 • HIV/AIDS, Politikat dhe Parandalimi
 • Menaxhim i burimeve njerëzore
 • Ligj dhe të drejtat njerëzore
 • Menaxhim i burimeve natyrore/Politikat mjedisore/Ndryshimet klimaterike
 • Analizat e politikave publike dhe administrimi publik
 • Mësimi i gjuhës angleze si një gjuhë e huaj
 • Trajnimi në mësimdhënie dhe zhvillimi i kurrikulave
 • Politikat dhe menaxhimi teknologjik
 • Trafikimi njerëzor, politikat dhe parandalimi
 • Planifikimi urban dhe rajonal

Kohëzgjatja e grantit: Programi Humphrey zgjat 10 muaj!

Kriteret e përzgjedhjes:

 • Kombësi shqiptare
 • Punësim i përhershëm në Shqipëri
 • Minimalisht 5 vite eksperiencë pune me kohë të plotë në fushën përkatëse
 • Diplomë universitare me të paktën 4 vite të plota studimi (ose 3+1, 3+2 sipas procesit te Bolonjës)
 • Interes i dukshëm në aspektet e politikave të fushave të specializimit sesa ato të hulumtimit
 • Nivel i përshtatshëm i njohurive të gjuhës angleze (580 ose më shumë pikë në TOEFL) – dhënia e provimit të TOEFL-it nuk është detyrim në momentin e aplikimit
 • Limiti i moshës: 50 vjeç

Personat që janë aktualisht të regjistruar në programet e studimit ne Shtetet e Bashkuara, të punësuar, të martuar me shtetas amerikanë, ose që kanë aplikuar për të emigruar, kanë kërkuar azil në shtet tjetër nuk janë të ligjshëm për të aplikuar.

 

 

Dispozitat Financiare

Programi Humphrey garanton shkollimin dhe shpenzimet universitare, pagesë mujore për jetesë, pagesë për libra dhe mjete shkollore, kompjuter, udhëtim vajtje-ardhje në institucionin pritës (dhe program të gjuhës angleze kur është e nevojshme për kandidatin) dhe udhëtim në Washington D.C. për seminare të veçanta. Fonde shtesë janë te disponueshme për aktivitete profesionale si udhëtime profesionale ose pjesëmarrje në konferenca. Bursa Humphrey nuk rinovohet. Kandidatët duhet të kenë te vlefshme fonde të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet për incidente që nuk përfshihen në bursë.

Procedura e aplikimit

Aplikimet për Humphrey duhet të plotësohen në mënyrë elektronike në faqen online, këtu.

Aplikimet duhet të dërgohen përpara datës 15 Qershor 2017.

Një aplikim i plotë përfshin:

 • Formën e aplikimit
 • Kopje të përkthyer dhe noterizuar të diplomës universitare dhe listë notash nga të gjithë institucionet e kryera
 • Dy letra reference
 • CV e detajuar
 • Letër nga punëdhënësi që konfirmon punësimin
 • Kopje e pasaportës
 • Kopje të çertifikatave nga kurse të kryera më parë (të vlefshme për fushën e studimit)

Pasi të plotësoni aplikimin online ju duhet ta printoni dhe ta postoni bashkë me dokumentat e tjera plotësuese në adresën e mëposhtme jo më vonë se data 15 Qershor 2017.

Humphrey Program
Public Affairs Office
U.S. Embassy
Rruga Elbasanit, Nr. 103
Tirana 

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni: Zyra e Marrëdhënieve me Publikun, Ambasada Amerikane, Tiranë Tel: 04 224-7285, e-mail: [email protected] ose vizitoni faqen tonë në Facebook.

Kujdes: Aplikimet që do të dorëzohen ose postohen pas datës 15 Qershor 2017, apo të dërgohen si dokument Google ose We tranfer  nuk do të merren në konsideratë!