Home / Njoftime dhe Aktivitete / Praktikë pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Praktikë pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) ka hapur aplikimet për një praktikë profesionale pranë zyrave të saj për dy praktikantë. Inkurajohen të aplikojnë studentët e Fakulteteve të Drejtësisë me një interes të veçantë në të Drejtat e Njeriut. Praktika profesionale do të zhvillohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore dhe është e papaguar.

Kriteret

  • Student i vitit të tretë Bachelor, ose student Master në Fakultetin e Drejtësisë.
  • Mesatare mbi 8.0.
  • Njohes i mirë i anglishtes dhe përdorues shumë i mirë i programeve kompjuterike bazë.
  • Aftësi të mira komunikimi dhe punë në grup.

Aplikimi

Afati i aplikimeve është data 14 Qershor 2020, ora 17.00. Të interesuarit duhet të dërgojnë brenda këtij afati në adresen: [email protected] një CV, Letër motivimi (jo më shumë se 500 fjalë), dokumenta që vërtetojnë plotësimin e kritereve të tjera dhe një Ese lidhur me të drejtat e njeriut. Eseja duhet të jetë me fokus të veçantë sistemin penitenciar në vendin tonë, reformën në drejtësi, organet e reja të qeverisjes së sistemit të drejtësisë etj. (jo më shumë se 2 faqe).

Kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të njoftohen brenda datës 19 Qershor 2020.

Për më shumë informacion vizitoni faqen zyrtare.