Home / Njoftime dhe Aktivitete / Praktikë në Ministrinë e Punëve të jashtme.

Praktikë në Ministrinë e Punëve të jashtme.

 

Mundësi për të bërë praktikë në MPJ në periudhën shkurt- qershor 2017.

Ministria e Punëve të Jashtme kërkon të rekrutojë praktikantë për periudhën shkurt- qershor 2017.

 

 

Aktivitetet e parashikuara:

Praktikantët pranë MPJ do të ndihmojnë me punë kërkimore dhe mbështetëse në një nga Drejtoritë e mëposhtme:

 •         Drejtoria e Amerikës, Paqësorit, Azisë dhe Afrikës;
 •         Drejtoria e Organizatave Ndërkombëtare;
 •         Drejtoria e NATO-s;
 •         Drejtoria e BE-së;
 •         Drejtoria e Evropes;
 •         Drejtoria e Traktateve dhe së Drejtës Ndërkombëtare;
 •         Drejtoria e Çështjeve Konsullore dhe Diasporës;
 •         Drejtoria e Diplomacisë Ekonomike dhe Publike;
 •         Drejtoria e Burimeve Njerëzore;
 •         Drejtoria e Arkivit dhe Dokumentacionit;
 •         Qendra e Ekselencës.

 

Praktika pranë MPJ-së është pa pagesë. MPJ ofron të ndihmojë praktikantët me dokumentet e nevojshme që vërtetojnë periudhën e praktikës, detyrat e ngarkuara, si dhe një vlerësim në fund të praktikës. Nëse periudha e praktikës njihet nga institucioni arsimor ku studioni apo jo, varet tërësisht nga ky institucion, por MPJ qëndron e gatshme t’ju ndihmojë për njohjen e kohës dhe punës suaj në shkëmbim të krediteve.

Përgjegjësitë:

 •       Mbështetje të Drejtorive me punë kërkimore, sipas nevojës.
 •      Ndjekje e zhvillimeve dhe përditësimeve relevante nga agjencitë kryesore, organizata,       industri dhe burime të tjera, sipas fushës.
 •       Përgatitje, redaktim dhe botim i Buletinit Informativ dhe Newsletter-it.
 •       Redaktim dhe botim i Përditësimeve dhe Njoftimeve për Shtyp.
 •       Menaxhim i marrëdhënieve të MPJ-së me mediat sociale.
 •       Monitorim dhe ndihmë në menaxhimin e llogarisë Twitter@MinJashtme.
 •       Mbështetje administrative, sipas nevojës.

 

Kualifikimet e nevojshme:

 •     Interes në marrëdhënie ndërkombëtare, shkenca politike, të drejtë ndërkombëtare, biznes, shkenca komunikimi, etj.
 •        Interes dhe/ose përvojë komunikimi në mediat sociale.
 •        Njohje shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe angleze; vlerësohen dhe njohuri të gjuhëve të huaja të tjera.
 •        Aftësi të mira analitike, të komunikimit verbal dhe të shkruarit.
 •        Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për t’iu përgjigjur shpejt udhëzimeve.
 •        Aftësi për të kryer punë kërkimore, si në mbledhjen e materialit, ashtu dhe në shkrimin e raporteve.
 •        Vlerësohet përvoja me menaxhimin e faqeve të Internetit.
 •     Preferencë për studentë që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve universitare, ose që kanë përfunduar studimet universitare jo më larg se viti 2014.

 

Si të aplikoni:

Për të aplikuar, shkarkoni formularin e aplikimit dhe dërgojeni të plotësuar tek [email protected] brenda datës 30 janar 2017.